Business

Der er al mulig grund til at takke de mange, der ikke læser korrektur på deres tekster. Verden ville simpelt hen være et mindre sjovt sted.

Virksomhed

Opgavekorrektur.dk

Telefon

+45 61 22 19 84

E-mail

mail@opgavekorrektur.dk

Webside

https://www.opgavekorrektur.dk/

Annonce Virksomhedsprofil - 5. august

Drop korrekturlæsningen: Stavefejl gør livet sjovere

Lad os starte med en fejl hos politiet: ”Hun blev derefter påkørt af part 2, som ligeledes kørte i mordgående retning”. Grundet sygdom i Færdselspolitiet hentede man åbenbart en vikar fra Rejseholdet.

Her er endnu en røverhistorie: ”Stjålet bl.a. 42 LG fladskærm, dampradio og højtaler-sæt.” Ja, ok. Der må være overhængende fare for fugtskader i den radio.

Går man en tur i byen, støder man også ind i mange sjove sprogfejl – her på skilte: ”Stor kunde fryser nedsat” eller ”Kalve lever i skiver”. Det er nogle sjove kalve, der løber rundt der.

Særligt lærere kan more sig over mystiske stavemåder, uheldige formuleringer og sjove misforståelser i elevernes afleveringer: ”Når pigerne tidligere flyttede hjemmefra, var det for at få gift”, ”Han regnede ikke naturvidenskaben for noget, men satte alle kunstnere op på en pedal” og ”Man skal passe på med at slå alle minoriteter med den samme kam”.

Ja, det kan godt give problemer.

Fejl kan også være alvorlige

Stavefejl og misforståelser på skilte og i stile er sjove, og her betyder korrekturen ikke så meget. Værre er det dog i andre sammenhænge, hvor det er afgørende for budskabet og tekstens troværdighed, at sproget er blevet grundigt rettet igennem af en korrekturlæser.

Her bør man ikke droppe korrekturlæsningen.

En stor engelsk undersøgelse viser for eksempel en én-til-én-relation mellem kunders oplevelse af en virksomheds troværdighed og virksomhedens skriftlige formidling. Man skulle næsten tro, at man i 2019 var kommet videre, for vi har jo alle på et vist plan accepteret sprogets forfald. Men alligevel betyder sproget uhyre meget for en virksomheds brand.

Stavefejl, uklare formuleringer og andre fejl sender et klart og utvetydigt signal om sjusk og mangel på kvalitet. De fejl, som kunden måtte se i den skriftlige formidling, overføres ubevidst til virksomhedens produkter.

Og det gælder ikke kun i brochurer og reklamer. Også virksomheders kommunikation på digitale platforme som Facebook og Instagram måles og vejes, og sprogfejl accepteres ikke af brugeren, når afsenderen er en virksomhed.

Et usikkert og sjusket sprog koster på bundlinjen.

Professionel korrekturlæsning skaber tillid

Større virksomheder har sprogfolk ansat, der blandt andet står for korrekturlæsning af virksomhedens tekster. Mindre virksomheder derimod må selv læse korrektur. Det er fint, hvis man kan. Hvis man ikke kan, bør man overveje at få sine tekster rettet igennem af en professionel korrekturlæser, som eksempelvis korrekturlæsning hos Opgavekorrektur.

Professionel korrekturlæsning er billigt, hurtigt og effektivt. Fra man lægger en bestilling, går der typisk kun 1-2 dage, før man modtager teksten i sin indbakke. Man bestemmer selv niveauet af korrekturlæsningen. De fleste tekstbureauer tilbyder ren korrektur, der retter alle fejl, og en udvidet korrektur, der – udover at rette alle fejl – også korrigerer uklare sætninger og upræcise ord.

Det er også underordnet, om teksten er på dansk, engelsk eller et andet af de store fremmedsprog.

Uanset hvem man bruger, har man sikkerhed for, at de tekster, man udgiver, holder et højt sprogligt niveau. Og det er dette niveau i sproget, der smitter af på kundens oplevelse af det produkt, man sælger.

Et godt sprog gør produktet bedre.