Business

Programmering er en god egenskab at kunne.

Virksomhed

NemProgrammering.dk

Adresse

Ceres Allé 7, 8000 Aarhus C

Webside

https://www.nemprogrammering.dk/

Annonce Virksomhedsprofil - 22. marts

Derfor skal dit barn lære at programmere

Robotterne kommer. Før i tiden kunne sådan en sætning lyde voldsom og som noget langt ude i fremtiden, men inden længe vil mange forskellige slags robotter blive til en fast del af vores hverdag både i hjemmet og på arbejdspladsen. Mens dette vil fjerne mange af de jobs, som vi kender i dag, så vil det også kræve, at der er folk, som kan finde ud af at styre robotterne. Derfor bør dit barn lære at programmere.

Hjælp dit barn udenfor skærmen

Når vi lærer at køre i bil, skal vi først igennem teori før kører bilen. Den samme model kan vi bruge til at lære børn at programmere. Introduktion til kodesprog bør starte uden skærmen. Her kan du spørge din søn eller datter om, hvad der ville ske, hvis man siger ”stop” til en person. I de fleste tilfælde ville det få personen til at stoppe op, og ved at give det eksempel fortæller du barnet, hvordan programmering fungerer.

Med programmering arbejder programmet efter det ord eller den kommando, som du har sat ind. Netop det første eksempel med bilen kan også bruges på ny. Når I er ude og køre kan du forklare dit barn, hvorfor du kører 40 km/t, når du ser et vejskilt med en begrænsning på 40 km/t.

Få professionel undervisning

Det kan godt være, at du har de bedste intentioner om at lære dit barn at programmere, men hvis du ikke selv kender til området, kan det som sagt være en udfordring. Derfor kan det være en god ide at investere i et Onlinekursus i programmering for børn, som primært er designet til børnene, men som også kan lære forældrene en del.

Du hjælper barnet med skolegangen

I flere lande som Danmark og Norge kører der lige nu projekter, hvor børnene får programmering på skoleskemaet. Her arbejder børnene med micro:bit, som er en mikrocomputer, der kan programmeres. Dette er blandt andet et projekt, som bliver støttet af Industriens Fond, der har givet 14 millioner kroner for, at det kan testes, hvad børn får ud af at programmere.

En af fortalerne for, at børn lærer at programmere, er undervisningsministeren Merete Riisager (LA), som påpeger, at børn ikke kun skal sidde og bruge apps og programmer på smartphones, tablets og computere. De skal også kunne forstå hvordan teknologien er bygget op og sat sammen. Derfor er der også tale om, at teknologiforståelse skal introduceres som et nyt fag på folkeskoler over hele landet.

Hvis projekterne opnår stor succes, bliver programmering og teknologiforståelse højst sandsynligt en fast del af skolegangen, og derfor kan du hjælpe dit barn med skolegangen ved allerede nu at tage hånd om at lære programmering.