Myldretidstrafikken får i stigende grad Frederikshavnsvej til at sande til, hvilket der er flere bud på at løse.

Kurt Mikkelsen, kandidat til kommunalvalget, tidligere byrådsmedlem fra Venstre, vil støve den gamle plan om en omfartsvej syd om Hjørring af.

- Jeg tror, at den vil hjælpe på trafikpresset på Frederikshavnsvej og Vellingshøjvej. Staten må skyde penge i den. Kommunen kan ikke løfte opgaven alene, slår Kurt Mikkelsen (V) fast.

- Måske regionen kan hjælpe med at lægge pres på staten?

Omfartsvejen er en del af kommunens vejudbygningsplan fra 2012, som vurderer, at den vil koste 95 millioner kroner at anlægge.

Ole Ørnbøl, formanden for teknik- og miljøudvalget vurderer, at omfartsvejens pris alene skubber den langt ud i fremtiden.

- Vi har skole i Vrå på anlægsbudgettet og mange andre ting. Jeg tror ikke, at omfartsvejen er realistisk før om 8-10 år, siger Ole Ørnbøl.

- Dels vil den være dyr og kræve ekspropriationer og dels tror jeg, at regionen har sit fokus på den tredje Limfjordsforbindelse.

Søren Kromann Mandrup, Teamleder i Vej og Trafik, Hjørring Kommune, oplyser, at omfartsvejen stadig er en del af vejudbygningsplanen, men er prioriteret lavere end andre projekter.

- Den vil kunne lette trafikpresset 5-10 procent på Frederikshavnsvej, men vi har andre forslag, der giver større effekt og koster mindre, siger Søren Kromann Mandrup.

- Vi vil forelægge forslagene for politikerne i teknik- og miljøudvalget umiddelbart efter sommerferien.

Forslagene tæller en ny aflastningsvej mellem Øster Hedevej og Vester Hedevej. Man drejer ind ved Ford/Mazda forhandleren i den første rundkørsel efter motorvejen og kommer ud på Ringvejen umiddelbart nord for Mercedes/Renault/Dacia/Smart forhandleren.

Det vil aflaste trafikken på Frederikshavnsvej med 1600-2700 biler i døgnet øst for Idræts Allé.

Et andet forslag er nedlæggelse af den dobbeltsporede rundkørsel ved Ringvejen/Frederikshavnsvej, som foreslås erstattet af trafiklys.

Aflastningsvejen vil koste 16-18 millioner kroner og sløjfningen af rundkørslen 7-10 millioner kroner.

- Rundkørslens kapacitet er ved at være opbrugt og ikke alle forstår at bruge de to spor. Hvis vi udskifter den med signalanlæg, vil det bringe ventetiden og kødannelserne ned i myldretiden, siger Søren Kromann Mandrup.

- Man kommer til at vente cirka 30-40 sekunder.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...