Værker af Poul Anker Bech, Svend Danelund og Poul Winther skal fra Skagen til Vendsyssel Kunstmuseum

HJØRRING: Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring bliver 11 kunstværker rigere, når Skagens Kunstmuseer afslutter en proces, der går ud på at udskille malerier, som ikke har direkte berøring med skagensmalerne.
De 11 værker er fra 15. september med i en ny særudstilling på Skagens Museum. Udstillingen hedder "So long", og den er museets måde at sige pænt farvel til hele 35 kunstværker. Syv andre museer - heriblandt altså Vendsyssel Kunstmuseum - siger til gengæld goddag til malerier og skulpturer, der passer fint ind i deres samlinger.
For Hjørring-museets vedkommende drejer det sig om værker af så kendte kunstnere som Poul Anker Bech, Poul Ekelund, Poul Winther, Svend Danelund, Frede Christoffersen, Gerda Thune Andersen og Arne L. Hansen.
- Det er kunstnere, der i forvejen er repræsenteret i Vendsyssel Kunstmuseums samling og falder indenfor museets ansvarsområde. Værkerne er velkendte for museet, som flere gange har lånt fra Skagens Kunstmuseer til udstillinger i Hjørring. Derfor var interessen også stor, da Skagens Kunstmuseer henvendte sig. Ved at supplere samlingen med de 11 værker får vi styrket repræsentationen af de enkelte kunstnere og føjet nye aspekter til formidlingen og forskningen i samme, siger museumsdirektør Sine Kildeberg.
I Skagen er museumsdirektør Lisette Vind Ebbesen godt klar over behovet for at forklare, hvorfor Skagens Kunstmuseer vælger at skille sig af med de 35 værker. Ifølge museumsloven må statsanerkendte museer kun i ganske bestemte tilfælde afhænde de kunstværker, der indgår i deres samlinger.
- Skagens Kunstmuseer er et museum for skagensmalere, nærmere betegnet de danske og udenlandske kunstnere, der i årene 1870-1935 var en del af kunstnerkolonien i Skagen. De 35 værker, der nu udskilles, er lavet af forskellige kunstnere i tiden efter skagensmalerne, og de har ingen direkte relation til skagensmalerne. Det giver rigtig god mening, at de flyttes fra vores kælder til museer, hvor de vil blive udstillet og forsket i. Heldigvis var der andre statsanerkendte museer, der var interesserede i at overtage dem, siger Lisette Vind Ebbesen.
Særudstillingen i skifersalen på Skagens Museum er åben fra 15. september til 30. december 2018.
Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...