Hjørring Varmeforsyning har haft repræsentantskabsmøde

HJØRRING: Hjørring Varmeforsyning har haft repræsentantskabsmøde forleden, og i den forbindelse har forsyningen sendt denne orientering:

”Hjørring Varmeforsyning har ved fastsættelse af aconto prisen for 2019 forventet et overskud fra 2018. Der blev ikke dette overskud bl.a. fordi vi ved års-afregningen for 2018 reducerede prisen med 10%. Samtidig betød den lange varme sommer at den indkøbte affaldsvarme blev dyrere end forventet. Repræsentantskabet godkendte regnskabet og vedtog samtidig nogle justeringer af budgettet for 2019 så den udmeldte acontopris kan fastholdes. Der blev orienteret om udgiften til opvarmning af et parcelhus med fjernvarme i forhold til individuel opvarmning med en varmepumpe. Med de priser vi har på fjernvarme i Hjørring er vi ca 13-27 % billigere end alternativerne. Der blev også orienteret om forsøg på at råbe det politiske system op. Efter man har fjernet grundbeløb for at stå til rådighed for elmarkedet er der løst op for reglerne ved de små kraftvarmeværker, ligesom de store centrale kraftværker har egne vilkår. Den store gruppe af kraftvarmeværker i mellemstore byer som feks Hjørring, Frederikshavn, Sønderborg osv ønsker også mere frihed, men ministeren vil ikke løse op på reglerne for denne store mellemgruppe. Samtidig er der sat en masse bureaukrati i gang med den politiske forventning at skabe lavere priser. Fagfolk, forskere med flere er sikre på det store bureaukrati vil give stigende priser, hvorfor mange varmeforsyninger i fællesskab igen vil forsøge at få fornuft ind i arbejdet. Forsyningstilsynet har lavet en varmeprisstatistik for ca. 400 varmeværker. Der er Hjørring placeret som nr. 24 fra den lave ende og vi betragter dette som tilfredsstillende”.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...