Erhverv Hjørring har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt erhvervsforeningens medlemmer

HJØRRING: Erhverv Hjørring har offentliggjort en underøsgelse, der kortlægger, hvordan corona-krisen har ramt det lokale erhvervsliv.

Resultatet offentliggøres i ErhvervsNyt - Hjørring Erhvervs elektroniske nyhedsbrev.

Erhverv Hjørring og Hjørring ErhvervsCenter vil bruge den indhentede viden, når initiativer, arrangementer og erhvervscentrets virksomhedsvejledning tilrettelægges.

Her fremgår det, at 113 Erhverv Hjørring medlemsvirksomheder har besvaret undersøgelsen og disse virksomheder repræsenterer en række forskellige brancher, virksomhedsstørrelser og virksomhedsaldre.

Størst tyngde i besvarelserne har brancherne ”Byggeri og håndværk”, ”Industri og produktion”, ”Engros og detailhandel” og ”Hotel, restauration og café”.

Fordelingen af virksomheder ud fra antal ansatte repræsenterer i hovedtræk den generelle virksomhedsstørrelse-sammensætning i Hjørring Kommune.

- Når vi ser på virksomhedernes alder, er størstedelen (53 procent) af besvarelserne kommet fra virksomheder, der er mere end 20 år gamle, oplyser Erhverv Hjørring i nyhedsbrevet ErhvervsNyt.

Når vi kigger på, hvordan det ser ud for fire ovennævnte brancher med flest besvarelser, tegner der sig følgende hovedkonklusioner:

Omsætning

89 procent af virksomhederne i hotel- og restaurationsbranchen har mistet mellem 75 og 100 procent af omsætningen. Alle i branchen har mistet omsætning.

I bygge/anlæg har 63 procent af virksomhederne uændret eller øget omsætning.

I industrien har godt halvdelen af virksomhederne uændret eller øget omsætning.

I detail og engros-virksomhederne har 77 procent tabt omsætning, 15 procent har uændret omsætning og ca. 8 procent har øget omsætningen.

- Ingen i de fire brancher svarer, at der er ”meget stor risiko” for afvikling. Flest virksomhederne i hotel- og restaurationsbranchen svarer ”lille risiko” (44 procent) eller ”nogen risiko” (11 procent), lyder konklusionen i undersøgelsen.

Restriktioner

Igen er det hotel og restaurationsbranchen, der er mest påvirket af Corona-krisens restriktioner. Samtlige adspurgte i branchen angiver, at de er påvirket af inden- og udenlandske restriktioner – 89 procent siger ”meget påvirket”. Bygge/anlægsbranchen er den branche, der er mindst påvirket af restriktioner.

Hjælpepakker

89 procent af hoteller og restaurationer har anvendt hjælpepakkerne. 62 procent i engros- og detailhandelsbranchen har søgt hjælpepakker. Kun hver femte produktionsvirksomhed har søgt om økonomisk bistand fra statens hjælpepakker.

I undersøgelsen blev der også spurgt ind til virksomhedernes fornyede overvejelser på baggrund af Coronakrisen.

Størst interesse for nye overvejelser har ”Digitalisering”, hvor 45 procent har tanker i den retning. Dernæst er det ”Øget fokus på forsyningssikkerhed” med 23 procent ”Eksport/import” og ”Grøn omstilling” deler omtrent tredjepladsen.

- Når det kommer til at kigge på, om Corona-krisen har givet anledning til at justere/nytænke forretningsmodellen svarer 39 procent ja, oplyser Erhverv Hjørring.

- Endelig har undersøgelsen givet mange kommentarer og input til Erhverv Hjørring, som vi vil forholde os til og tage afsæt i, i det videre arbejde, lyder det fra Erhverv Hjørrings ledelse.

- Slutteligt kan det tilføjes, at resultatet af undersøgelsen i hovedtræk flugter med den omfattende undersøgelse, som Danmarks Statistik har foretaget på landsplan af Corona-krisens indvirkning på virksomhederne.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...