Venstre i Hjørring kommune indbød til dialogmøde i Idrætscenter Vendsyssel

HJØRRING: Venstre i Hjørring kommune havde indbudt til dialogmøde på Idrætscenter Vendsyssel i Vrå - godt 60 menneske var mødt op til mødet "Er der plads til ulve i Vendsyssel?"
Panelet bestod af: Formand for Danmarks Naturfredningsforening, Brønderslev Lars Schoenberg-Hemme, Asaa.
Fritidslandmand Niels Nielsen, Hellum.
Landmand Kim Andersen, Hørby.
Formand for Løkken.dk, der blandt andet er grundlagt med deltagelse af den tidligere turistforening, Stefan Karlborg, Løkken.
Skatteminister Karsten Lauritzen var moderator ved mødet.
De fire paneldeltagere fik hver især lov til at holde et indlæg om, hvordan ulve påvirker deres dagligdag, og deres forhold til ulve.
Stefan Karlborg bemærkede, at han som beskæftiget med turisme frygter det dårlige vejr mere end ulven.
Kim Andersen, der selv har oplevet at gå ud i engen og finde en af sine kalve dræbt og ædt af en ulv, fortalte, at han ikke længere vil have sine dyr så langt væk fra sin ejendom.
Niels Nielsen gav ifølge referatet fra Venstre udtryk for, at "problemulve" skal udryddes og henviste til dyreværnslovens kapitel 1: Dyr skal behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte, lidelse, angst, varigt men og væsentlig ulempe.
Lars Schoenberg-Hemme er også selv landmand og kvægavler, gav udtryk for, at ulven kan holdes væk med hegn og ved anskaffelse pyreneerhunde. Han har tidligere mistet gæs og høns til ræven, og haft angreb på sine får af hunde.
Efter indlæggene var der en livlig dialog mellem paneldeltagerne og de fremmødte deltagere.
Efterfølgende orienterede skatteministeren kort om den landspolitiske situation.
Til sidst var det Venstres byrådsmedlemmer, der kunne orientere om bl.a. separatkloakering og den mulige lukning af plejehjemmet i Tornby.
Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...