Konference om unge med matematikvanskeligheder på Hjørring Gymnasium & HF

HJØRRING: Gennem de sidste snart 10 år har Hjørring Gymnasium & HF i samarbejde med Region Nordjylland arbejdet på et udviklingsprojekt, der først drejede sig om dyskalkuli, som er den officielle betegnelse for talblindhed, men har udviklet sig til arbejdet med "Unge med matematikvanskeligheder".
Forleden blev den afsluttende konference så afholdt med 55 deltagerere fra nær og fjern: Ledere fra stx-, hhx- og htx-gymnasier foruden repræsentanter fra kommuner og mange matematiklærere.
Tilbage i 2009 blev projektet skudt i gang på lærerværelset på Hjørring Gymnasium, hvor Otto Houmann, matematik og fysiklærer, kom fra time og satte sig ved rektor Elsebeth Austins bord. Mens han skænkede kaffen op, sagde han lidt bekymret: "Elsebeth, hvad gør man, når der er elever, som får 2+2 til at give 5 nogle gange, og andre gange 3?"
Det var startskuddet til et både spændende og langvarigt projekt, som har skabt mange resultater til glæde for elever med udfordringer i matematik.
Projektet med de to matematiklærere fra hhv. Aalborg HHX og Hjørring Gymnasium, Walther Rahbek og Otto Houmann, i spidsen har screenet 2000 elever på 6 gymnasier og en folkeskole.
Matematikvanskeligheder kan være en hyppig forklaring på at de unge forlader gymnasiet, og derfor giver det god mening at gøre en indsats på området.
Arbejdet med projektet har bl.a. vist, at piger tilsyneladende er lidt svagere end drenge til matematik - der er en lille overrepræsentation af piger blandt de svage. Det er desuden tydeligt, at unge der kommer med en anden etnisk baggrund end dansk klarer sig dårligere i matematik. Der spores også en vis sammenhæng mellem ordblindhed og matematiksvagheder.
Den sidste fase af projektet har drejet sig om at forklare årsagssammenhænge til matematikvanskeligheder og udvikle kurser til opfølgning for matematiksvage elever.
- Hjørring Gymnasium har haft den store glæde i løbet af projektperioden at inddrage stadig flere gymnasier og grundskoler. Vi har også inddraget både udenlandske eksperter og skoler foruden danske universiteter og professionshøjskolen her i Nordjylland. Det har været altafgørende for projektets gennemførelse, at region Nordjylland i alle årene har støttet projektet og derved minimeret skolernes egen finansiering af dette udviklingsarbejde. Projektet forsøges fortsat i en ny periode, hvor der bliver fokus på at få matematikken trukket fra det virkelige liv bl.a. erhvervslivet og ind på skolebænken, lyder det fra gymnasiet.
Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...