Velux Fonden har skænket 120.000 kroner til Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegns seniorer

UGGERBY: En bevilling på hele 120.000 kroner fra Velux Fonden til Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegns seniorer, skal være med til at sikre mere liv i Uggerby Å. Bevillingen går til indkøb af materiel, der skal bruges til at vedligeholde gydebankerne i Uggerby Å systemet for på sigt at gøre ørredbestanden selvreproducerende.

En stor del af de mere modne medlemmer af Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn mødes hver tirsdag i Tirsdagsklubben. De har gennem det seneste års tid gjort en kæmpe indsats med at vedligeholde gydebankerne i Uggerby Å. Men arbejdet har været besværliggjort og dyrt for foreningen, da udstyret skulle lejes og fragtes ud til vandløbene i medlemmernes egne trailere.

- Vi har brugt meget tid på logistik, og det har været temmelig bøvlet fortæller Jørgen Jakobsen, der er tovholder på projektet.

- Derfor fik vi den idé at opbygge trailere med alt det nødvendige udstyr på. Men det er en investering, foreningen slet ikke vil være i stand til at løfte økonomisk, og derfor sendte vi en ansøgning til Velux Fonden. En ansøgning, der til vores store glæde er blevet imødekommet.

Udstyr på hjul

Jørgen Jakobsen og de øvrige seniorer har nu fået indkøbt og opbygget tre trailere, med alt det fornødne udstyr til at vedligeholde gydebanker. Udover store kompressor og pumper, der bruges til at fjerne sand fra gydebankerne, så er trailerne læsset med det fornødne håndværktøj og afspærringsmateriel, så det i fremtiden bliver langt nemmere og mere effektiv, at sørge for at ørrederne kan gyde i Uggerby Å systemet.

Sand er en trussel

En stor del af landets små vandløb er igennem de seneste 50 – 60 år i afvandingens interesser blevet udrettet og uddybet.

- Dette bevirker en unaturlig stor sedimenttransport i vandløbene af sand og ler. Dette materiale aflejrer sig primært i de vandfyldte hulrum i grus- og stenaflejringer med den virkning, at specielt ørred- og lakseæg ikke kan udklækkes, oplyser sportsfiskerne i en pressemeddelelse.

Der forestår derfor et stort og vanskeligt stykke vedligeholdelsesarbejde af lystfiskere og andre naturelskere, der hvert år renser gydebankerne for aflejret materiale. Et arbejde, som vandløbsmyndighederne ikke har afsat ressourcer til.

- Vandløbene binder naturen sammen, som blodårerne i en krop. Og vandløbenes biologiske tilstand er et billede på sammenhængskraften i vores i forvejen trængte natur. Det er derfor ikke et egennyttigt stykke arbejde, som kun tilgodeser lystfiskerinteresser, som disse frivillige kræfter udfører. Insekt-, plante-, padde- og fuglelivet er ligeledes påvirket af, hvordan vandløbet fungerer,

Plusser på kontoen

For den enkelte senior/pensionist giver vandløbsvedligeholdelsen en række plusser på kontoen: Det er ”fast arbejde” hvert år, det giver god og sund motion, som de fleste oppe i alderen fysisk er i stand til at medvirke til, og det giver lejlighed til at mødes. Både i foreningen og med de eksterne parter kommune og lodsejere.

Det kan ligeledes give anledning til samarbejde de forskellige naturorganisationer imellem.

- En velfungerende gydebanke betyder flere vilde og dermed mere levedygtige fisk. Det giver samtidig en forøget biodiversitet med flere forskellige vandplanter og flere insektarter. Og dermed flere fugle og pattedyr knyttet til vandløbet. Det giver desuden bedre jagtmuligheder for bredejeren, og det forøger mulighederne for, at mennesker mødes om aktiviteter i fri luft og natur, fastslår sportsfiskerne videre.

Præsentation af udstyret

Der vil være mulighed for at besigtige det nye materiel og møde de aktive seniorer, når Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Omegn og Tirsdagsklubben præsenterer deres nye grej tirsdag den 24. september klokken 10 i foreningens klubhus på Kochsvej 14 i Hjørring, hvor samarbejdspartnere, myndigheder, presse og andre interesserede er velkomne.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...