Mange ville møde forfatteren til ”Fredenslund”

SÆSING: Aldrig har så mange været tilmeldt til et foredrag i Netværkscafeen i Kulturcenter Vendsyssel i Sæsing som i onsdags, hvor forfatter til bogen ”Fredenslund” Knud Erik Larsen fortalte om sin opvækst i et hjem præget af druk, utroskab og slagsmål.

Britta Eckhart bød velkommen og i sin velkomst udtrykte hun stor overraskelse og glæde over den store tilslutning og fortalte lidt om dagens program.

Dagens foredragsholder Knud Erik Larsen var også meget glad og overrasket over den store tilslutning.

Da Knud Erik Larsen ikke er til den moderne teknik fortæller han, at hans illustrationer bliver tegnet på gammeldags flip-over.

- Jeg har set så mange foredragsholdere, der er blevet grebet af panik, når de ikke kan få den moderne teknik til at virke. Det sker ikke her. Det lover jeg, siger Knud Erik Larsen.

Herefter indledte han foredraget med fortælling om sin opvækst i Tårs og på ejendommen Fredenslund ved Koldbro nær Sæsing.

Her boede han de første syv år af sin barndom, inden han som 13-årig kom ud og tjene på gården Koldbro Mølle.

I 1967 kom Knud Erik i lære som tømrer i Lendum hos tømrermester Thorvald Sørensen.

Efter læretiden blev Knud Erik indkaldt til Jyske Telegrafregiment i Aarhus og blev uddannet som militær radiotelegrafist.

Efter værnepligten tegnede han kontrakt med regimentet og tog her Teknisk Forberedelseseksamen svarende til en realeksamen. Og det kvalificerede Knud Erik til en videregående uddannelse på Byggeteknisk Højskole i Aarhus.

Efter militærtiden flyttede Knud Erik til Ravnshøj, hvor han fortsat bor.

Han har arbejdet i 50 år som tømrer i Vendsyssel, og i løbet af den tid har haft 51 arbejdspladser.

Knud Erik Larsen gik på pension som 65 årig og tiden som pensionist bruges til at skrive om sin oplevelser i en familie, hvor dovenskab, druk, slagsmål og hor hørte til dagens orden. Det var en barsk oplevelse for en lille dreng.

Knud Erik Larsens bog om barndommen på ”Fredenslund” er udkommet og sælges over hele landet.

Da Britta Eckhart spurgte forsamlingen, hvor mange, der havde læst bogen, rakte næsten alle hånden op.

Den næste bog med titlen ”Den svære ungdom” er på vej.

Her fortæller Knud Erik om de store udfordringer, der mødte ham, da han flyttede hjemmefra.

Bogen udkommer den 18. maj i år.

Knud Erik Larsen fortalte meget bevægende om at opvokse i en arbejderfamilie i 50’erne og 60’erne, hvor det på den tid var stor forskel i samfundet på høj og lav.

I det spændende foredrag, fortalte Knud Erik om bestræbelserne på at få lidt anerkendelse i et håbløst socialt hjem, hvor de slående argumenter lå og ulmede i overfladen. Et hjem, hvor man gik mere op i, hvem der kunne drikke mest øl og brændevin end at tage vare på børnene.

Han berettede også om den besværlige skolegang, der gav store udfordringer og mange nederlag med mobberi og lussinger.

Foredraget gav også indtryk af en dreng, der trods stor modgang aldrig gav op, hans møde med godhjertede mennesker, der gav ham troen på et andet liv uden for hjemmet, og den store forandring, han oplevede, da han endelig flyttede hjemmefra. Knud er et godt eksempel på, at det nytter at kæmpe for at bryde den sociale arv.

Efter foredraget blev der stillet mange spørgsmål til Knud Erik. Spørgsmål han svarede beredvilligt på inden frokosten.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...