Torsdag bød Bindslev Gl. Elværk interesserede til en rundtur på elværket, hvor bestyrelsen fortalte om værkets historie gennem tiderne og viste, hvordan Danmarks eneste vanddrevne jævnstrømselektricitetsværk fungerer.

Formanden for værket Arne Povlsen bød de fremmødte velkommen og tog dem med på en rundtur, hvor han fortalte om værkets historie og om de katastrofale oversvømmelser, der var i forbindelse med de ekstraordinære store regnmængder i oktober måned 2014. Herefter blev selve elværket fremvist, og aftenen blev afsluttet med kaffe og hjemmebag.

Bindslev Gl. Elværk blev taget i brug i 1918 og holdes i dag i drift af omkring 10 frivillige, der mødes hver torsdag aften til vedligeholdelsesarbejder og socialt samvær, og det er deres fortjeneste, at elværket stadig fungerer.

Elværket producerede sidste år 328.000 kilowatt-timer, der blev omdannet fra jævnstrøm til vekselstrøm og derefter solgt til Nord Energi. Indtjeningen går til værkets vedligeholdelse.

Spørgelysten var stor. Der blev i særlig grad spurgt til fisketrappens fremtid, EU vandmiljøplaner og meget andet.

- Vi håber selvfølgelig, at fisketrappen kan bevares, hvis den fjernes, så fjernes også opdæmningen og dermed elværkets mulighed for at lave strøm. Det vil betyde nedlæggelse af Europas eneste tilbageværende vanddrevne nettilsluttede jævnstrømselektricitetsværk, siger Arne Povlsen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...