Kig inden for i det levende husmandsbrug ved Mosbjerg

MOSBJERG: Mellem landsbyerne Mosbjerg og Vogn ligger en afdeling af Vendsyssel Historiske Museum i et spændende kulturmiljø med et stærkt kuperet morænebakkelandskab og flere mindre skove.

Også fortidsminder fra sten-, bronze- og jernalderen med rundhøje, langhøje og stenbyggede grave kan ses.

Det store naturområde er udpeget som et værdifuldt kulturmiljø, der bidrager til en stor oplevelsesvariation med hulveje, kulturlandskab og formidling af historien fra en svunden tid.

Adgang til området kan ske fra Jerupvej lige over for den store antennemast. Ved indkørslen er der anlagt en stor og let tilgængelig parkeringsplads for biler og busser. Handicapbiler kan parkere på parkeringspladsen lige syd for gården Højen. Der er også adgang fra landsbyen Vogn, og ved gården Bjørnager er der øst for staldbygningen anlagt en mindre parkeringsplads for personbiler.

Ved gården Højen er der en informationsudstilling, der fortæller om landskabets geologiske tilblivelse, om dets udvikling og de natur- og kulturhistoriske iagttagelsesmuligheder, det rummer i dag.

Gårdens lade er istandsat som ét stort lokale, der anvendes til aktivitet- og møderum. Laden er åben hver dag klokken 10 - 17 og er til fri afbenyttelse, når den ikke er i brug til andre formål. I informationsbygningen er der adgang til toiletter.

Ikke langt fra gården Højen ligger et lille husmandssted, der oprindeligt er fra Refnæs ved Vrå. Husmandsstedet er opført i 1899 af tømrer Jens Anton Hansen med et trefags værksted mellem stald og beboelse.

Værkstedet mistede i 1912 det ene fag til fordel for en ekstra hestebås, idet Jens Anton Hansen indskrænkede sin håndværksvirksomhed og udvidede landbrugsdriften.

Husmandsstedet blev nedrevet i 1977 og i 1982 rekonstrueret af Vendsyssel Historiske Museum i området ved Højen.

I dag drives stedet som et ”arbejdende” frilandsmuseum med marker og husdyr som i tiden omkring 1915.

Husmandsstedets landbrug på 5 tønder land bliver drevet med redskaber og metoder fra samme periode.

Husmandsstedet er beboet med en husmandsfamilie gennem sommeren frem til onsdag den 5. august.

De lever som dengang, hvor oldefar var ung, hvor der ikke var moderne bekvemmeligheder som radio, fjernsyn, køleskab, computere og mobiltelefoner. Familien må løses dagligdagens opgaver ved hårdt fysisk arbejde som at hugge brænde, tænde op i komfuret, luge i køkkenhaven, malke køerne med de bare næver, fodre dyrene, muge ud i stalden, hente vand ved pumpen, grave kartofler op til aftensmaden og bage brød i komfuret. Måske er der også strømper, der skal stoppes eller andet tøj, der skal repareres.

Alle er velkommen til besøge husmandsfamilien, som nyder et afbræk i den travle dagligdag, og de fortæller gerne om livet på landet fra en svunden tid.

I området er der udlagt en række afmærkede stier gennem de forskellige landskabsformer forbi oldtidsminder og andre kulturspor. Efter en vandretur i kulturlandskabet ligger gården Bjørnager, hvis historie kan føres tilbage til 1600-tallet. Som Bjørnager fremstår i dag, er ejendommen ude af oprindelig drift som land- og skovbrug. Driftsformen udmønter sig nu i en udstilling i de tidligere avlsbygninger. Beboelsen fra 1851 er udlejet.

I stalden og laden er der indrettet en landbrugsudstilling med redskaber fra omkring 1880 til 1950, fra tiden før traktor og elforsyning blev almindeligt.

På tekst- og billedplancher fortælles om landbrugsmaskinernes tilbliven, udvikling og brug. Udstillingen er åben hver dag fra klokken 10 - 17.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...