Sommerferien er slut - og det gælder også Slægtsforskningscafeen, hvor der er "sæson-premiere" 7. september klokken 14.30 på Det Gamle Rådhus i Hjørring.

Her vil Arne Christensen, Hjørring, give en instruktion i hvilke muligheder computeren åbner op for i slægtsforskningen. Der demonstreres ved at følge Møller i Vittrup Ottenius Christensen fra fødslen i 1903 til han afgår ved døden i 1952; igennem folketællinger, kirkebøger og andre tilgængelige databaser.

Torsdag den 5. oktober, giver Arne Leismann, Aalborg, et bud på at få arkiveret de forskningsresultater der fremkommer i arbejdet. Fokus vil især være rettet imod Slægtsforskningsprogrammet LEGACY, der er et at de mest anvendte programmer i Danmark, og som i basis udgaven er gratis.

Torsdag den 2. november, vil Jens Aaberg, Dronninglund, rette søgelyset mod "Realregistre, Skøder og panteprotokoller". Målsætningen for denne eftermiddag er også at forberede deltagerne på at søge informationer ved hjælp af den elektroniske Registratur over Statens Arkiver’s samlinger DAISY. Det er et program som man nødvendigvis må kende til såfremt man ønsker at søge i de fysiske arkivalier på Rigsarkivet (Landsarkivet) i Viborg. Det er nemlig ikke længere muligt blot manuelt at udfylde en bestillings seddel ved arkivbesøg på Statens Arkiver.

Torsdag den 7. december, heldagstur til Rigsarkivet (Landsarkivet) i Viborg:

Arrangementet på Arkivet vil starte med foredrag og information af en medarbejder fra Arkivet, om hvilke arkivalier der findes i Viborg og hvad vi som brugere har adgang til. Dagen vil slutte med, at man hver især arbejder med de arkivalier, der er bestilt hjemmefra.

- Under besøget er det tilladt at tale sammen på læsesalen, hvilket giver mulighed for at vi hjælper hinanden, hvis der opstår behov derfor, oplyses det.

Tilmelding til arrangementet og privat transport koordineres i slægtsforsknings-cafeen.

Det vil være en god ide at medbringe en bærbar computer til alle arrangementerne, men det er ingen betingelse for at kunne deltage. Der er som sædvanligt mulighed for trådløs opkobling til internettet på Det Gamle Rådhus.

Alle kan gratis deltage i arrangementerne, og der er ikke krav om medlemskab af Slægtshistorisk Forening, og at man deltager i alle arrangementerne.

Som tidligere afvikles programmet den første torsdag i september, oktober, november og december måned fra kl. 14.30 til 16.30.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...