Jens Otto Størup, direktør, har sendt dette orienteringsbrev til kommuner og skoler angående "bremse-sagen" med overskriften Razziaer på busser viser store problemer:

Siden torsdag den 27. juli har vi gennem pressen været vidner til en rigtig træls sag, hvor busser fra private busvognmænd i stor stil er blevet genindkaldt til syn eller ligefrem har fået kørselsforbud. Sagen startede ved en tungvognskontrol i forbindelse med Dana Cup i Hjørring. Senere viste endnu en razzia, at der også var problemer med busserne til en stor spejderlejr i Sønderborg. Der er varslet flere razziaer. Uanset om man er en fodboldturnering i Hjørring, en spejderlejr i Sønderborg eller et trafikselskab i Nordjylland, så skal vi som kunder kunne regne med, at de busser som vognmændene anvender ALTID er lovlige i henhold til de danske love, herunder færdselsloven. Det gælder uanset om en bus er 5, 10 eller 20 år gammel. Den tilgang er busbranchen og de berørte vognmænd naturligvis fuldstændig enige i. Vognmændene og deres organisation tager situationen meget alvorlig og er i fuld gang med at afklare hvilke tiltag, som skal tages for at rette op på disse problemer i branchen.

Opfølgningen på sagen sker på mange forskellige fronter og på forskellige niveauer i NT. På den helt korte bane skal vi have skabt et overblik over, hvilke af de busser, som ikke gik igennem politiets kontrol, der kører for NT. Vores forventning er, at det drejer sig om busser, der anvendes til skolebuskørsel, hvilket også har været nævnt i pressen. Det er derfor fuldt forståeligt, hvis denne sag og dens omtale har givet bekymringer hos forældre og børn, der anvender NT’s skolebusser. Det, synes vi, er meget beklageligt. Skolestart er lige om hjørnet, og derfor har vi givet højeste prioritet til aktiviteter, der kan være med til at genskabe tilliden til de busser og vognmænd, som kører skolebuskørsel for NT. Vi har besluttet at stille et ekstraordinært krav til de vognmænd, som med én eller flere busser fik påtaler i forbindelse med politiets razzia i Hjørring. Vores krav går ud på, at vognmændene skal have nysynet alle de busser, som anvendes til skolebuskørsel, inden skolestart i år. Undtaget er de busser, som gik gennem politiets kontrol uden påtaler. Såfremt efterlevelsen af dette krav kommer til at give problemer i forbindelse med skolestart, vil de berørte kommuner og skoler blive varslet herom.

Set i forhold til den presseomtale, som har været om synshaller, har NT valgt at tage det standpunkt, at både vognmændene og vi, som kunder, må have tillid til, at en godkendt synsrapport i en statsanerkendt synshal er en tilfredsstillende sikkerhed for, at et køretøj overholder færdselsloven.

Den øvrige opfølgning i NT handler om nogle overvejelser, som vi gør os om kontraktuelle og udbudsmæssige forhold. Emner som vi drøfter med rådgivere, vognmænd og deres organisationer.

Da denne sag fylder ganske meget i pressen og i bevidstheden hos alle os, der er berørte af den, vil der i de kommende uger helt sikkert melde sig spørgsmål hos kommuner, skoler, forældre og elever. Tøv ikke med at kontakte os i NT, så vil vi gøre alt, hvad vi kan for at svare og dermed reducere usikkerheder.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...