Sidste frist for bemærkninger til projekterne er 11. juli

LØNSTRUP/NØRLEV: Lige nu er et sandfodringsprojekt mellem Mårup og Udemarken samt ved Lønstrup og Nørlev i høring.
Fristen for bemærkninger udløber 11. juli.
Kystdirektoratet har modtaget en ansøgning om tilladelse til sandfodring mellem Mårup og Udemarken, og direktoratet har desuden ansøgt om sandfodring ved Løkken, Lønstrup og Nørlev.
Sandet kommer fra oprensning af indsejlingen til Hirtshals Havn. Den ansøgte mængde sand forventes at kompensere for erosion af kysten i cirka et år på strækningen, og får en kystbeskyttende virkning.
- Sandfodringen skal modvirke erosionen ved kysten, og det er et samarbejde mellem Kystdirektoratet og Hjørring Kommune, oplyser sagsbehandler Nikolaj Michelsen.
Kystdirektoratet behandler ansøgningerne efter kystbeskyttelsesloven.
- Vi kan oplyse, at det ansøgte projekt vil finde sted i umiddelbar nærhed af Natura 2000-områder, som er område nr. 7. "Rudebjerg og Lønstrup klit", oplyser Kystdirektoratet blandt andet i sagsfremstillingen.
Eventuelle bemærkninger til sandfodringsprojektet skal sendes senest onsdag 11. juli til sagsbehandler Nikolaj Michelsen på nim@kyst.dk
Læs mere på: http://omkystdirektoratet.kyst.dk/pages/visnyhed.asp?newsguid=161888
Her kan man også finde en detaljeret beskrivelse af projektet.
Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...