Lokalhistorisk forening og Indre Mission inviterer

VRÅ: Der er rundvisning på Nordjyllands største biogasanlæg, GrønGas Vrå.
Det 87.000 kvadratmeter store biogasanlæg, der blev taget i brug i april 2016, er placeret ved rundkørslen der deler sig til Aalborgvej, Vrejlev Klostervej og Vråvej. Biogasanlægget håndterer op til 300.000 tons biomasse årligt og producerer ca. 9 mio. kubikmeter metan, som leveres til HMNs naturgasnet. Der anvendes primært lokal kvæg- og svinegylle, og mængden er ca. 250.000 tons gylle, som ellers ville være havnet som ubehandlet gødning på markerne. Sammen med gyllen anvendes forskellige industrielle affaldsprodukter.
Lørdag 6. oktober kl. 13.30 er der mulighed for at komme med på rundvisning i en verden af gylle og metan.
Rundvisningen varer ca. halvanden time, hvor der fortælles om, hvordan gylle og fx majs bliver lavet til energi. Efter selve rundvisningen er der kaffe og lagkage i frokoststuen, hvor der bliver mulighed for at stille spørgsmål. Der skal påregnes en mindre betaling for kaffe og kage.
Arrangementet er alle interesserede, og arrangører er Vrejlev-Hæstrup Lokalhistoriske Forening og Indre Mission. Tilmelding skal ske til Henning Risom Kristensen eller til Erik Christensen.
HH
Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...