Lokalplanforslaget er nu ude i en offentlig høring frem til 28. april

SINDAL: Byrådet i Hjørring Kommune har 26. februar vedtaget at opføre et nyt og moderne Vendelbocenter i området Ved Banen, syd for Hjørringvej.

Det nye ældrecenter skal erstatte det nuværende Vendelbocenter i Vendelbogade, der står overfor en gennemgribende renovering.

Hjørring Kommune har udarbejdet et lokalplanforslag, der nu er sendt i offentlig høring indtil 28. april.

Kommunen er meget interesseret i at høre borgernes ideer, forslag og synspunkter til indholdet i lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg.

Formålet med lokalplanen er at skabe grundlag for, at der kan opføres et nyt Vendelbocenter med plads til cirka 100 plejeboliger med tilhørende center med aktivitetstilbud, træningsfaciliteter, sygeplejeklinik, personalefaciliteter samt et tværfagligt ”cafetilbud” m.m.

Med planlægningen lægges op til, at det nye Vendelbocenter bliver et af byens mødesteder, hvor ældre og andre borgere fra Sindal og omegn kan mødes til aktiviteter og oplevelser.

Det nye Vendelbocenter kan være ramme for kulturelle aktiviteter.

Lokalplanområdet omfatter et markareal syd for hovedvejen Hjørringvej og vest for bycenteret Ved Banen.

Mod syd afgrænses området af jernbanen mellem Hjørring og Frederikshavn.

Området har hidtil været anvendt til landbrugsformål med markdrift.

Med områdets størrelse er der mulighed for at sikre tilstrækkelige parkeringsarealer til personale og gæster, gode adgangsforhold til varelevering mv., og der er gode muligheder for opholdsarealer til ældrecenterets beboere og andre, der benytter centret.

Stierne skal ved beplantning og hegning sikres, så områdets beboere med demens ikke kan forlade området uden følgeskab.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...