kIRKELIV: Der er planlagt orienteringsmøde 5. august om både kirkegård og sammenlægning af Hørmested sogn

Hørmested Menighedsråd har i længere tid forsøgt at holde en informationsaften om de nye planer med indretningen af kirkegården. Grundet Covid-19 er de hidtidige orienteringsmøder blevet aflyst, men nu er tiden inde til at holde orienteringsmødet. Det er fastsat til onsdag den 5. august klokken 19.00 i Menighedshuset. Mødet omfatter også en orientering om en eventuel sammenlægning af menighedsrådet.

Først orienteres der om kirkegårdsplanerne.

- Menighedsrådet ønsker, at fortælle om kirkegårdsplanen, der ligger på tegnebrættet. Arkitekten fra firmaet, der har stået for dige og trappe, har udarbejdet et skitseforslag, der tilgodeser kommende krav om nutidige forventninger og ønsker samt bevarelse af eksisterende traditionelle gravpladser. Begrebet biodiversitet indgår naturligvis i dette projekt. Diget mod nordøst, der nu er kirkens ejendom, vil blive en væsentlig del af det nye med lav beplantning og bunddække.Trappen mod vest er færdig, dog mangler et gelænder, det er på vej, når ferietiden er slut, fortæller formanden for menighedsrådet Bodil Kjær.

Efter denne orientering fortælles der om det kommende valg til menighedsrådet, der skal gennemføres til efteråret efter helt nye retningslinjer. Der skal forinden afholdes en række orienterings- og opstillingsmøder.

- Omkring klokken 20 er der høring for Hørmested Sogns menighed om en eventuel sammenlægning af menighedsrådet. Herefter er der orienteringsmøde tirsdag den 18. august klokken 19 i Menighedshuset, hvor der orienteres om menighedsrådets opgaver. Det sker på landsplan som optakt til opstillingsmøde og valg til menighedsråd tirsdag den 15. september.

- Det er ikke uden betænkelighed her op til valget, at skulle stille med minimum fem kandidater til de enkelte poster. Ved sidste valg for fire år siden var det også vanskeligt. Vi har i Hørmested fået dispensation det sidste års tid til at være fire, så vi er sårbare. Mange er bange for, at de ikke egner sig til at være i menighedsrådet, måske på grund af manglende kendskab til kirken og berøringsangst til arbejdet. Kirken er ikke kun mursten, men er af levende sten, menigheden, unge som gamle og børn, og så de aktive i arbejdslivet. Derfor kommer tanken: Skal vi gå sammen med andre råd i andre sogne, der har samme problemer, spørger Bodil Kjær.

Da det er sognebørnene, der bestemmer sammensætningen af menighedsrådet og en eventuel sammenlægning, er det vigtigt, at så mange som muligt kommer til orienteringsmøderne og deltager i den anonyme afstemning om et fremtidigt menighedsråd eller en sammenlægning.

Alle er velkommen, og der er kaffe på kanden.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...