Planer om gennemgribende restaurering af Det gamle Rådhus i Hjørring

HJØRRING: Vendsyssel Historiske Museums Nytårsarrangement blev også i år et tilløbsstykke. Omkring 150 havde taget imod invitationen til en dag på museet med gratis adgang til museets udstillinger, præsentation af årbogen ”Vendsyssel Nu og Da”, og foredrag om årets der gik, og året der kommer.

Om formiddagen var der præsentation af årbogen i Det gamle Rådhus. Museumsinspektør Morten Larsen fortalte om indholdet, der i år omfatter syv spændende historier: ”Ragekniv eller dupsko? Om en mystisk metalgenstand fra Gl. Agersted”. ”Kirkerne og købstaden. Da Hjørring fik sine kirker”. ”Gemt, glemt og genfundet. Den middelalderlige Kristusfigur fra Tornby”. ”Ved afgrundens rand. Skibsankeret ved Mårup Kirke”. ”Gammel og fattig i Hjørring. Undersøgelse af den kommunale ældreomsorg i Hjørring 1891 - 1914”. ”En politisk varm kartoffel. Om opdrætningscentralen i Store Vildmose” og ”Vendsyssel Historiske Museum 2017 - 2018”.

Herefter var der velkomst ved museumsdirektør Anne Dorthe Holm efterfulgt af et lille traktement i museumscafeen. Eftermiddagen indeholdt en række foredrag i Rådhussalen. Anne Dorthe Holm indledte med beretninger om året der gik.

- Det har været et spændende år med mange aktiviteter af forskellig art. Det har også været et år, hvor vi i spænding har ventet på kulturminister Mette Bock præsentation af en ny fordeling af de statslige støttekroner. Den er imidlertid udeblevet, så vi venter stadig! Derimod har vi haft den glæde, at museet har indgået en driftsaftale med Hjørring Kommune, hvor vi på formidlingsdelen har forpligtet os til at levere minimum tre udstillinger om året, arrangere to foredragsrækker, udføre minimum 50 byvandringer, omvisninger og landskabsvandringer, arrangere 2 - 4 større formidlingstiltag og i øvrigt leve op til kravene i museumsloven i forhold til at være et statsanerkendt kulturhistorisk museum. Disse krav har vi i fuldt mål levet op til i 2018, fortæller Anne Dorthe Holm.

Vendsyssel Historiske Museum vil fortsat arbejde for at skabe vedkommende og relevant historisk formidling, som henvender sig til en endnu bredere målgruppe. Derfor har museet lanceret en ny strategi og et nyt slogan: ”Dit museum - din historie” for derigennem at signalere, at museet ikke er til for museet egen skyld, men for borgerne og turisterne i Hjørring Kommune og i Vendsyssel som helhed.

Museumsinspektør Morten Larsen fortalte om årets mange spændende arkæologiske udgravninger og screeninger af områder for interessante fund. Et af de interessante fund, som er et genfund, er den middelalderlige Kristusfigur fra Tornby.

Museumsinspektør Jens-Christian Hansen gennemgik arbejdet i Historisk Afdeling, og fortalte om de mange formidlingsture, der er gennemført i 2018. Her fik naturvejleder Jakob Kofoed stor ros for hans ihærdige arbejde med museets formidling med mere end 80 ture til blandt andet Rubjerg Knude Fyr, Høstdagen og Kartoffeldagen i Mosbjerg, guidede ture sammen med Naturstyrelsen i den nye Slotved Dyrehave samt de mange historiske vandringer med i alt flere tusinde deltagere. Der var også ros til museumsinspektør Christian Støve på Hirtshals Museum for hans store arbejde med museets aktiviteter og for at udbrede kendskabet til bjesken, der er et særkende for Vendsyssel.

Museumsdirektør Anne Dorthe Holm sluttede dagen med at se frem på året der kommer. Her bliver en af de helt store opgaver en gennemgribende restaurering af Det gamle Rådhus, som skal indrettes med billetsalg, museumsbutik, café, udstillingsrum, foredragslokale i kælderen, bedre køkkenfaciliteter og flytning af Den gamle Købmandsbutik til rådhuset, hvor der i tidligere tider var mejeriudsalg i kælderen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...