FIRMASTART: Jette Weinkouff tilbyder børn og unge hjælp i Læseministeriet

HJØRRING: Nu kan forældre i Hjørring og opland hente hjælp til deres børn og unge med læse- og staveudfordringer.

Læseministeriet er en nystartet virksomhed i Hjørring, og indehaveren er Jette Weinkouff. Hun er uddannet læsevejleder og har en meget stor erfaring med at skabe positive resultater for børn og unge, der dagligt kæmper med at læse og skrive.

Jette har i 18 år undervist børn og unge med læse- og skrivevanskeligheder samt ordblinde børn og unge i folkeskolen, men nu ønsker hun at tilbyde sin hjælp som selvstændig læsekonsulent i andre rammer.

- Manglende læsefærdigheder kan skabe alvorlige følgevirkninger for barnet og den unge, og det er derfor vigtigt at sætte ind så tidligt som muligt, siger Jette Weinkouff.

- Flere børn i både specialskolen og i den almene skole har behov for støtte og hjælp, konstaterer Jette Weinkouff.

- Skolen gør sit bedste, men er under pres. Jeg vil gerne være et supplement til den hjælp, skolerne kan give.

Jette brænder for at lære børn og unge at knække læsekoden og for at understøtte ordblindes læsemuligheder optimalt. Hendes erfaring og viden er fundamentet i

Læseministeriet, hvor Jette tilbyder individuelt tilrettelagte forløb og undervisning på små hold med maksimalt tre-fire elever.

Hjælp til trivsel

- Læseministeriet er primært for børn og unge fra 0. – 9. klasse, og der er en bred vifte af tilbud afhængig af barnets aktuelle situation, forklarer hun.

Jette har stor erfaring med at lave grundige læseudredninger og ordblindescreening, som hun også tilbyder de forældre, der har et ønske om det.

Og det er ikke alene læse- og staveundervisning, Jette kan tilbyde. Hun er også uddannet coach, mentor og vejleder og tilbyder trivselsforløb til børn og unge, der er kommet ud af trivsel, og som har brug for hjælp til at finde ind i trivslen igen.

- Gennem årene har jeg set, at mange af de børn, der er udfordret med læsning, hurtigt mærker, at de sakker bagud i forhold til kammeraterne. Det kan give dårlig trivsel for barnet. Nogle gange er et trivselsproblem faktisk opstået på grund af faglig udfordring, tilføjer Jette Weinkouff.

- Læsning er kernen i skolen - man skal bruge det i alle fag. Og det er vigtig at give alle børn adgang til viden og lige muligheder.

- Ordblindhed har intet med intelligens at gøre, understreger Jette Weinkouff.

- Opdager man ordblindhed og sætter ind i tide, kan eleverne sagtens komme godt videre fagligt - blandt ved hjælp af oplæsningsprogrammer.

- En klog mand har sagt: Dit sprogs grænser er din verdens grænser. Sproget er mega-vigtigt. Jo mere sprog, du kan tilegne dig, jo mere kan du forstå og folde dig ud i verden. Og det skal alle børn have lov til.

De ømme punkter

Inden Jette Weinkouff gennemførte læreruddannelsen, blev hun uddannet på en tandlægeklinik og arbejde siden i pengeinstitut og kreditforening.

- Jeg har altid arbejdet med folks ømme punkter - altså tænder, økonomi og børn, smiler hun.

Nu er hendes fokus rettet på at skabe succes-oplevelser for børn og unge.

- Som lærer er jeg meget optaget af at støtte børn og unge i deres udvikling og bidrage til, at deres potentialer sættes i spil.

Jette Weinkouff er lige nu deltidsansat i Hjørring Skolen, hvor hun løser specialopgaver på kommunens skoler inden for sit felt.

Der er masser af information at hente om Læseministeriet på www.læseministeriet.dk

- Og man er også altid velkommen til at ringe for at høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe og støtte ens barn, understreger Jette Weinkouff.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...