Se billeder - Den fremskudte enhed har ideelle forhold til mandskab og udstyr på kasernen på Arsenalvej

HJØRRING: I fredags markerede Beredskabsstyrelsen Nordjyllands Frivilligenhed i Hjørring, at det er 15 år siden, at denne enhed udgik af det kommunale beredskab og blev overført til det statslige redningsberedskab ved Beredskabscenter Thisted.

- Det skete i erkendelse af, at det på det tidspunkt ikke længere var muligt fremover at fastholde et element af frivillige i det kommunale beredskab i Hjørring Kommune. Samtidig var det også et ønske at bibeholde de gode faglige kompetencer og den store motivation, der var blandt de frivillige. Derfor blev det aftalt, at de frivillige, der ønskede det, tegnede kontrakt med det statslige beredskab, og det blev startskuddet til etableringen af Beredskabsstyrelsen Nordjyllands Frivilligenhed her i Hjørring. Enheden var en realitet fra 2004 altså for 15 år siden, fortæller brigadechef og chef for Beredskabsstyrelsen Nordjylland Lennart Kvist Sørensen, der deltog i jubilæumsfestlighederne på Hjørring Kaserne.

Indtil 2018 var Frivilligenheden, der er en fremskudt indsatsenhed for Beredskabscenter Thisted, placeret i det kommunale anlæg på Mads Clausensvej. Da Hjørring Kommune solgte grunden på Mads Clausensvej, måtte Beredskabsstyrelsen finde andre lokaliteter til Frivilligenheden. Med baggrund i ledig kapacitet i de tidligere HMAK anlæg på Hjørring Kaserne stillede Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse garageanlæg og andre nødvendige faciliteter til rådighed for Beredskabsstyrelsen Nordjylland.

Den fremskudte enhed har nu ideelle forhold på kasernen til mandskab og udstyr. Enheden er klar til med kort varsel på anmodning af den nye Fælles Vagtcentral i Aalborg at rykke ud med assistance til støtte for det statslige beredskab fra Thisted og de kommunale beredskaber primært i Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn. Frivilligenheden råder over et stort antal specialkøretøjer med udstyr til påfyldning af luft til røgdykkerapparater samt nødstrømsgeneratorer, lys, der kan gøre nat til dag, pumpe- og slangekapaciteter og meget andet. Udstyr og køretøjer betjenes af enhedens 14 frivillige, der alarmeres via en ny og effektiv sms-ordning. I alt er der 32 frivillige tilknyttet Beredskabsstyrelsen Nordjylland.

De frivillige fra Hjørring hører under Beredskabscenter Thisted, der står for den operative uddannelse og køretøjernes samt materiellets vedligeholdelse. I det daglige ledes Frivilligenheden af mester Per Højen, der har 45 års erfaring i Beredskabet. Per Højen blev for få år siden hædret med Frivilligprisen, der blev overrakt af forsvarsministeren, for hans lange engagement som frivillig og frivilligleder i Nordjylland, hvor Per Højen har bidraget positivt til den omfattende omlægning, redningsberedskabet har været igennem. Også frivillig Kristian Løystrup Jensen har modtaget hædersprisen på vegne af de frivillige, der i 2018 var udsendt fra Beredskabsstyrelsen Nordjylland til slukning af de omfattende svenske skovbrande.

Jubilæet blev formelt markeret med taler af brigadechef Lennart Kvist Sørensen og garnisonskommandant, oberst Michael Bach Jensen, hvorefter der var rundvisning og gennemgang af enhedens kapaciteter.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...