Skolen i Hjørring åbner op for frivillige, og for nylig er Lone Nygaard er blevet skoleven - 6. juni er der møde for folk, der vil høre mere om at være frivillig på skolen

HJØRRING: Børnene skal vænne sig til at møde andre end lærere og pædagoger i deres hverdag - i hvert fald på Lundergårdskolen i Hjørring, hvor man har tilknyttet en såkaldt skoleven - og flere er på vej.

Jan Andersen, skoleleder på Hjørring Nordvestskole - Lundergårdskolen, har sendt følgende omkring det nye initiativ.

En formiddag i januar 2018 trådte Lone Nygaard ind på kontoret på Lundergårdskolen. Efter en kort introduktion spurgte Lone: ‘Jeg vil gerne lave noget frivilligt arbejde på Lundergårdskolen. Kan I bruge mig?’

Dette spørgsmål blev startskuddet på en proces på Lundergårdskolen, hvor vi som skole forsøger at åbne mere op for frivilligt arbejde. Der er ingen tvivl om, at Lone med sit initiativ og firstmover-mentalitet har været med til at tydeliggøre, hvor stor en ressource, der kan ligge i nærområdet.

Som en del af ledelsen på Lundergårdskolen har jeg ofte haft overvejelser i forhold til at bringe frivillige personer i omgivelserne mere i spil. Vi er lykkedes i nogen grad med det, men efter min opfattelse er der en masse uforløst potentiale. Derfor var jeg også meget interesseret i Lones forespørgsel. Min forhåbning er da også, at Lones arbejde på Lundergårdskolen blot er starten på noget endnu større.

Man kan så med rette spørge, hvorfor det er nødvendigt at gøre brug af frivillig arbejdskraft på Lundergårdskolen. Mit svar til det er, at det faktisk heller ikke er nødvendigt. Vi har et meget kompetent personale, der løser de faglige og trivselsmæssige udfordringer, hvilket de naturligvis også skal gøre fremadrettet. Det er ikke i selve lærergerningen eller det pædagogiske arbejde den frivillige arbejdskraft skal bruges. Som alle andre organisationer i samfundet er vi også nødsaget til at prioritere vores ressourcer og tid, og der er ganske enkelt mange mindre opgaver som lærerne og pædagogerne ikke når i deres daglige arbejde. Det er mange af disse små opgaver, som en frivillig arbejdskraft med fordel kan løse.

Hvis man ønsker at være frivillig på Lundergårdskolen, eller skoleven som vi kalder det, er det derfor ikke nødvendigt, at man har professionelle eller særlige kompetencer i at have med børn at gøre. Forudsætningen er naturligvis, at man skal kunne lide at arbejde med børn og indgå i et samarbejde omkring udviklingen af dem. De opgaver, man som frivillig skal løse på skolen, vil blive tilpasset de ønsker og kompetencer, som den enkelte frivillige har.

På Lundergårdskolen har vi inviteret til et helt uformelt og uforpligtende møde for alle interesserede den 6. juni kl. 10.00. Her kan man få svar på sine spørgsmål og høre noget mere konkret om det at være frivillig på skolen. Lone vil naturligvis være til stede på mødet.

Der er også mulighed for at orientere sig yderligere på hjemmesiden for foreningen Skolens venner på skolensvenner.dk En forening, der blandt andet er støttet af Danmarks lærerforening, Trygfonden og Danske skoleelever.

Laila Nielsen er indskolingslærer på Lundergårdskolen og underviser blandt andet i 1. c, hvor Lone er som frivillig. Laila var en af de lærere, der var hurtig til at stemple ind, da vi skulle finde opgaver til Lone. Siden har Lone og Laila haft et samarbejde i forhold til Lones opgaver.

Laila fortæller, at det er vigtigt, at man har en forventningsafstemning med den pågældende skoleven. Derfor var Lone og Laila også hurtige til at sætte sig ned og få afklaret, hvilke opgaver Lone ønskede at være med til at løse. Laila er også her inde på, at man helt konkret skal få aftalt omfanget af den frivillige hjælp. I Lones tilfælde handler det om nogle timer, en dag om ugen.

- Vi koordinerer og justerer løbende, men undervejs har vi haft nogle evalueringer i forhold til forløbet og vores forventninger, udtaler Laila.

Når Laila bliver spurgt ind til, hvad klassen får ud af at have tilknyttet en skoleven, fortæller hun, at Lone har mere tid og tålmodighed i forhold til at hjælpe enkelte elever. Eleverne oplever simpelthen både, at de får hurtigere hjælp, men også at der er mere tid til dem.

Eleverne er fantastisk glade for, at Lone er i klassen, og når hun er ude af klassen med en gruppe elever, er der ofte kamp om at komme med.

Laila forklarer, at efter hendes mening er der noget helt særligt med bedsteforældre. De indikerer omsorg, tryghed, tålmodighed og nærhed. Beskrivelsen af Lone er da også, at hun bliver set som en smilende, positiv, anerkendende og rolig person. Denne udstråling smitter positivt af på eleverne, hvilket gør noget for både deres trivsel og læring.

Som professionel lærer fortæller Laila, at det giver både eleverne og hende nye perspektiver og læring, når man bringer noget nyt ind i klasserummet.

Lone har erfaring i at arbejde med børn, men efter Lailas mening, er det bestemt ikke en nødvendighed, hvis man ønsker at blive skoleven.

Lone Nygaard, der er pensionist og skoleven på Lundergårdskolen, siger:

- Det er mandag, klokken er 10.00, og jeg glæder mig til at komme af sted til Lundergårdskolen og til 1.c. Jeg får en stor glæde og tilfredsstillelse ved at hjælpe til og gøre noget for andre - især børn. Lige nu hjælper jeg en lille gruppe elever, der har behov for lidt ekstra opmærksomhed, og det er rigtig interessant at følge med i deres udvikling. Jeg har mange gode oplevelser med børnene, og jeg har lyst til at gøre en forskel for børn, der har behov for det.

Det er vigtigt for Lone at præcisere, at hun hverken er lærer eller pædagog, men støtter de professionelle i deres arbejde med eleverne.

- Det er klassens lærer Laila, der planlægger og står for undervisningen, siger hun.

Et centralt aspekt for Lone i forhold til hendes opstart og første møde med Lundergårdskolen er den gode atmosfære og åbenhed hun oplever på skolen. Hun har følt sig taget godt imod af alle, og hendes samarbejde med Laila har været enestående.

Efter Lones mening kan alle blive skoleven, idet alle har noget at byde ind med. Lone kommer dog ind på, at man selvfølgelig skal kunne lide at arbejde med børn og finde glæde i det. Yderligere kommer hun ind på, at livserfaring bestemt også er en fordel i mange sammenhænge.

Lone giver følgende begrundelse for, at hun har valgt at blive skoleven:

- Jeg får en glæde og tilfredsstillelse ved at gøre noget for andre. Det giver noget ekstra indhold i mit liv.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...