Home-Start Familiekontakt er en håndsrækning til familier,

SÆSING: Onsdag 13. november klokken 10.30-13.00 kommer koordinator Anni Melgaard i netværkscafeen i Kirken i Kulturcenter Vendsyssel, og fortæller om homestart.

Home-Start Familiekontakt er en håndsrækning til familier, hvor der er mindst et barn, som endnu ikke er begyndt i skolen.

Home-Start tilbyder småbørnsfamilier regelmæssig støtte, praktisk hjælp og venskabelig kontakt. Støtten foregår hovedsagelig hjemme hos familien og har som formål at forebygge kriser og opbrud ved at sætte tidligt ind.

Home-start støtter familier med mindst ét barn i førskolealderen, som oplever at de har problemer, som truer med at få deres hverdag til at vælte.

Familierne bliver tilbudt medmenneskelig, praktisk støtte, men ikke økonomisk hjælp – af frivillige, som besøger dem et par timer en gang om ugen så længe, familien har brug for det – ofte et halvt til et helt år.

Familievennerne arbejder på at øge familiens tillid og uafhængighed.

Arbejdet koordineres helt konkret er det den lokalt ansatte koordinator, der introducerer familien til den frivillige – og i fællesskab tager parterne stilling til, om de passer sammen, menneskeligt, geografisk og forventningsmæssigt.

I den periode, hvor den frivillige fungerer som en slags” udvidet familie”, sørger koordinatoren for at holde forbindelsen for at sikre, at både familien og den frivillige er trygge og har glæde af den indbyrdes kontakt.

Når tiden er inde til at afslutte støtten – typisk efter et halvt til et helt år – sker det også sammen med koordinatoren.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...