Professor Steen Bo Frandsen fra Institut for Grænseregionsforskning gæster Hjørring

HJØRRING: Hvordan er de europæiske grænser dannet, hvilken funktion har nationalgrænserne, og hvordan påvirker grænserne livet i grænselandet? Det er nogle af de spørgsmål, der i Danmark er gjort aktuelle i hundredåret for Slesvigs deling.

Steen Bo Frandsen, der er professor ved Institut for Grænseregionsforskning, Syddansk Universitet, kommer søndag den 1. marts 2020 kl. 15 i Hjørring Folkeuniversitet på Det Gamle Rådhus, Torvet 6, Hjørring. Mange vil nok have bemærket ham i den senere tid, hvor han har været brugt som ekspert i grænsespørgsmålet.

Europas grænser har været under stadig forandring i det seneste århundrede. Det er ikke kun spørgsmålet om antallet af selvstændige stater, eller hvor linjerne forløber, men i høj grad om grænsers betydning og funktion. Den europæiske integrationsproces arbejdede i den sidste del af 1900-tallet på at overvinde grænsernes blokerende betydning. Det frie marked og den frie bevægelighed gav efter murens fald tilmed anledning til tanker om et grænseløst Europa. I nutiden er billedet skiftet, og der tales og skrives om grænser, indre og ydre, i et væld af sammenhænge. Nationale tendenser er atter på fremmarch.

Grænsedragningen mellem Danmark og Tyskland har ikke ændret sig siden fastlæggelsen efter folkeafstemningerne i 1920. Men grænsen har lige siden ikke kun været et spørgsmål mellem dansk og tysk. Grænsens karakter og dens forskellige udviklinger afspejlede altid de store internationale konjunkturer. I nutiden er det blevet en europæisk grænse som mange andre. Foredraget ser også på, hvordan denne udvikling og aktuelle forandringer påvirker grænseregionen i hundredåret for Slesvigs deling

Alle er velkomne. Det koster 90 kroner - Unge under 26 år dog 50 kr. Tilmelding er ikke nødvendig.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...