Jakob Knudsens dobbeltroman om Martin Luther, Angst og Mod, er netop udkommet i serien Danske Klassikere.

HJØRRING: - Arbejdet med udgivelsen har taget tre år, og har været ganske slidsomt, men også spændende.
Sådan lyder det fra Hjørring-provst Thomas Reinholdt Rasmussen, der har udgivet en bog på Det danske Sprog- og Litteraturselskab. Det drejer som om den danske klassiker "Angst og Mod" af Jakob Knudsen. Bogen udkom første gang i 1912-14, og er nu udgivet videnskabeligt med noter og efterskrift. Bogen har han udgivet sammen med professor Bo Hakon Jørgensen.
Jakob Knudsens (1858-1917) dobbeltroman om Martin Luther, Angst fra 1912 og Mod fra 1914, var undervejs i mange år. Arbejdet med Martin Luther-figuren påbegyndtes helt tidligt i
forfatterskabet, i 1893, men først sent i livet fik Jakob Knudsen hold på den fortælling, der kunne samle forfatterskabets æstetiske og religiøse bestræbelser.
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab udgiver dobbeltromanen i en ny, kommenteret udgave, der bringer læseren tæt på reformationstidens scenerier og gør det muligt at sammenholde den poetiske Martin Luther med den historiske Martin Luther.
Fortællingen følger Martin Luthers (1483-1546) skæbne: Angst fra barneårene og til hans 25. år, hvor han begynder klosterlivet; over teseopslaget mod afladshandlen i hans 37. år og frem til hans død. Romanerne handler ikke kun om Martin Luther, men også om Jakob Knudsen selv, der i den unge Martins skikkelse er ved at blive gal af angst, men får mod som kristen og styrke fra kærligheden til den unge Ursula fra Eisenach. Beskrivelsen af angsten og dens overvindelse har bud til nutidens selvplagende unge i denne klassiker om fader- og modermagtens kamp i et lidende selv. Et tidligt moderne menneske skildret gennem Reformationens Martin Luther.
Om dobbeltromanen skrev Jakob Knudsen selv i Bogvennen i 1914:
»En vis Lighed mellem Helt og Digter er jo det eneste, der kan berettige et saadant Foretagende. Jeg vil da sige om Luther, at han, paa Grund af sin Opdragelse, der havde
det ene Valg: enten at blive gal eller at blive Kristen. - Og noget lignende kan jeg sige om mig selv«.
Carl Koch, dansk forfatter, teolog og præst, skrev i 1914 i Højskolebladet om Knudsens værk:
»Nu staar Værket der som et Monument med store, gribende Linier. Det blev ikke alene en Luther-Bog. Det blev en Bog om en af Menneskehjærtets dybeste Rørelser, der vedkommer vor Tids Mennesker lige saa vel som hin Tids. En Bog om Angsten og Gudsfreden og det aabne Hjærte.«
Angst og Mod udkom i ét bind den 30. maj.
Titlen indgår i serien Danske Klassikere, der udgives af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og forhandles i kommission af Gyldendal Forlag.
Danske Klassikere støttes af Statens Kunstfonds Projektudvalg for Litteratur.
Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...