Med speciallæger i akutmedicin får vi reelle generalister inden for det akutte område til gavn for patienterne.

Marc Ludwig, ledende overlæge i Akutmodtagelsen Hjørring er netop blevet godkendt som den første speciallæge i akutmedicin i Region Nordjylland.
Akutmedicin er et nyt lægefagligt speciale i Danmark, og speciallægen i akutmedicin skal være en form for generalist på hospitalet, som kan håndtere de fleste typer akutte patienter selv eller sende dem hurtigt videre til den rette behandling.

Vigtigt for patienterne

At få papir på det akutmedicinske speciale er vigtigt. Ikke så meget for Marc Ludwig personligt, men for patienterne og akutafdelingerne.
Mange patienter kan afklares præhospitalt - det gælder f.eks. udvalgte hjertepatienter, patienter med apopleksi og traumepatienter. De skal naturligvis direkte til den relevante speciallæge.
- Men de fleste akutte patienter henvises med et symptombillede, der kan dække over mange og forskellige sygdomme. De læger, der skal stå i front på akutafdelingerne skal være dedikerede til opgaven. Det skal være speciallæger med særlig viden om og interesser for de akutte patientforløb. De kan og skal selv modtage, vurdere og behandle en lang række af de akutte patienter, siger Marc Ludwig.
- Speciallægerne i akutafdelingerne skal også sikre, at de rette specialister fra de øvrige specialer kommer hurtigt på banen, når der er behov for det. Hvis en patient kommer ind med mavesmerter, skal akutlægen hurtigt have organkirurgen på banen med henblik på at afgøre, om der er behov for operation.
Akutmedicin som speciale blev godkendt i Danmark i 2017, hvorefter man gik i gang med at sammensætte uddannelsesforløbet. Marc Ludwigs baggrund som speciallæge i intern medicin, gennemførelse af to-årig efteruddannelse i akutmedicin samt flere års virke som speciallæge i akutmodtagelser gjorde, at han kunne tildeles anerkendelse som speciallæge i akutmedicin.

Uddannelsesstillinger

På Regionshospitalet er de første uddannelsesstillinger i det akutmedicinske speciale slået op til besættelse i efteråret 2018. Da hospitalet går "all-in" for at skabe et godt læringsmiljø opslås fire introduktionsstillinger allerede i år.
Ud over de formelle elementer i uddannelsen tilbyder hospitalet en række ekstra kurser i akut ultralyd, ALS og "grisekursus" som hands-on-træning. Dertil kommer at en introduktionsstilling på Regionshospitalet ikke medregnes i seksårsfristen.
- Etablering af akutmedicin som et selvstændigt speciale vil - udover at sikre den rette faglighed i forhold til opgaven - signalere anerkendelse af området. Det vil sikre lægerne en karrierevej på området, og dermed styrke rekrutteringsmulighederne, siger uddannelseskoordinerende overlæge på Regionshospital Nordjylland, Flemming Knudsen.
Og med den første akutmedicinske speciallæge i regionen er Regionshospital Nordjylland godt på vej.
- Det er vigtigt for Regionshospitalet at have et solidt fundament, som vi kan bygge den nye organisering af specialet op omkring. Det gør vi ved at have dygtige speciallæger, der udover patientbehandling også skal deltage i undervisningen af kommende specialister i akutmedicin, siger Flemming Knudsen.
Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...