Skolens elever og lærere måtte undvære computere og andre digitale hjælpemidler og i stedet bruge kladdehæfte og blyant i undervisningen.

HJØRRING: I dag taler alle om, hvor meget mobiltelefoner og computere fylder i hverdagen hos de fleste af os. Begreber som afhængighed, digital distraktion, fomo, digital detox, phubbing osv. peger alle på den indflydelse, vores digitale vaner kan have på vores livskvalitet.

Hjørring Gymnasium sætter i disse år fokus på digital dannelse og adfærd i et større projekt støttet af Region Nordjylland. Projektet har primært berørt eleverne på årgang 2018, som har arbejdet med forskellige aspekter af digital dannelse ud fra oplæg om digitale vaner og uvaner, billeddeling, digital mobning, rettigheder og sikkerhed på nettet mm. Projektets formål er at få de unge til at reflektere over deres egen digitale adfærd – både i undervisningstiden og i fritiden.

I forbindelse med projektet havde gymnasiet offline-uge i uge 48. Det indebar, at både skolens elever og lærere måtte undvære computere og andre digitale hjælpemidler og i stedet bruge kladdehæfte og blyant i undervisningen. Fraværet af det digitale skulle være med til at tydeliggøre, hvordan indlæringen og de sociale relationer påvirkes, hvis vi udsættes for digital distraktion.

Efter en uge med et lidt anderledes indhold – både i undervisningen og i frikvarterne – er konklusionen, at der er kommet meget positivt ud af offline-ugen. I timerne har lærerne oplevet mere nærværende og deltagende elever, og udenfor timerne har der været en helt anden form for liv med brætspil, samtaler og bordfodbold.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...