Skoleleder: - Når man har kapaciteten til at afholde prøverne på forsvarlig vis, er der ingen grund til at snyde eleverne for deres mulighed for at vise, hvad de har lært

HJØRRING: I forbindelse med nedlukningen af landet på grund af coronavirus stod det ret hurtigt klar, at landets 9. og 10. klasses elever måtte kigge langt efter deres muligheder for at gå op til eksamen, idet folkeskolens afgangsprøver forholdsvist tidligt i processen blev aflyst. Det har man valgt at gøre noget ved på Hjørring Private Realskole, der holder alle prøver i et komprimeret forløb de første to uger af juni.

- De fleste tænker nok, at de unge mennesker formentlig havde set frem til en sommer uden eksamensstress, men faktisk er det en sommergave til eleverne, lyder det fra viceskoleleder Henrik Frand-Madsen, der forklarer, at afgangsprøverne jo er til for elevernes skyld.

- Og når man har kapaciteten til at afholde prøverne på forsvarlig vis, er der ingen grund til at snyde eleverne for deres mulighed for at vise, hvad de har lært i løbet af deres tid her hos os, forklarer han.

Selvom karaktererne fra de skriftlige og mundtlige prøver ikke direkte kommer til at stå på deres afgangsbevis, så har de stadig indflydelse på de årskarakterer, der kommer til at pryde de eksamensbeviser, de tager med sig videre i livet:

- Prøverne giver selvsagt lærerne et endnu bedre grundlag for at kunne give årskarakteren. Man skal huske på, at eleverne har være hjemme til fjernundervisning i to måneder, siger Henrik Frand-Madsen, der dog understreger, at en mere væsentlig grund til at gennemføre prøverne er den erfaring, det giver eleverne forud for deres ungdomsuddannelse:

- Eleverne trænes i at planlægge og tilrettelægge samt at arbejde selvstændig med forberedelse til en prøve. Og så får de uvurderlig erfaring med at gå op til selve prøven. Og her taler tallene deres tydelige sprog: Jo mere erfaring en elev har i prøvesituationen, jo bedre klarer hun eller han sig efterfølgende i lignende situationer, forklarer viceskolelederen.

Igennem hele forløbet har Hjørring Private Realskole været i dialog med Undervisningsministeriet, som har været særdeles positivt indstillet over for det nordjyske initiativ. Faktisk har samarbejdet resulteret i, at skolen i år tester en ny 24-timers prøveform i mundtlig dansk for 9. klasse. Den nye prøveform er et yderligere skridt i retning af at kunne forberede eleverne bedst muligt til de krav, der venter dem senere i uddannelsessystemet.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...