Overlægen ætter fokus på borgere med misbrug og psykiske lidelser - foredraget er offentligt og gratis

HJØRRING: SIND Hjørring inviterer til foredrag om dobbelt diagnose med Henrik Rindom onsdag 3. april klokken 19 i Forsamlingsbygningen i Østergade 9 Hjørring.

Overlæge, psykiater og misbrugskonsulent Henrik Rindom gør opmærksom på, at borgere lades i stikken på grund af en uklar ansvarsfordeling i behandling af borgere med misbrug og psykiske lidelser.

Borgere med et misbrugsproblem behandles i det sociale system i kommunerne, mens borgere med psykiatriske lidelser behandles på vore psykiatriske afdelinger rundt om på hospitalerne.

Den tvedeling af behandlingsindsatsen kan lyde logisk nok i de fleste tilfælde.

- Men mennesker med en dobbeltdiagnose, hvor misbrug og en psykiatrisk lidelse følge ad, bliver tabere i den fordeling af opgaverne, lyder det fra Henrik Rindom. Typisk ser vi, at man i misbrugsbehandlingen ikke har ekspertise til at tage sig af de psykiatriske problemer, samtidig med - hvad næsten er værre - at det Psykiatriske Behandlingssystem ikke vil forholde sig til det misbrugsproblem, som en given syg har. Konsekvensen bliver som regel, at disse mennesker lades i stikken, fordi der ikke sker en helhedsvurdering af deres problem.

- Problemet er, at en række rusmidler som amfetamin, kokain med flere virker godt mod negativsymptomer, men forværrer psykotiske symptomer. Antipsykotisk medicin gør lige det modsatte. Det virker godt mod psykotiske symptomer, men forværrer negativsymptomer.

Når unge mennesker oplever, at de bliver endnu mere sløve og passive på antipsykotisk medicin, kan de blive meget fortvivlede over ikke at kunne leve op til deres egne og omgivelsernes krav til for eksempel job, uddannelse og karriere. De oplever, at de bliver mere passive og initiativløse, end de er i forvejen. Det betyder, at en del psykiske syge har fundet ud af, at hvis de vil ophæve den sløvende virkning af neuroleptika, kan de altid tage lidt rusmiddel.

Skizofreni er en meget svær lidelse, både for de ramte og deres pårørende. Det kræver viden at støtte mennesker med skizofreni og et sidemisbrug.

Foredraget med Henrik Rindom er offentligt, og der er gratis adgang.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...