Jane og Erik Randrup, Birte Ræbild og Hans Nedergaard har været medlem af havekreds i mere end 40 år

Flere end halvdelen af Sindal og Omegns Havekreds 85 medlemmer deltog forleden i kredsens vintermøde med den årlige ordinære generalforsamling. Herefter blev kredsens medlemmer noget overrasket, da formanden Preben Nielsen fortalte, at Sindal Havekreds denne aften kunne fejre, at Jane og Erik Randrup, Birte Ræbild og Hans Nedergaard har været medlemmer i mere end 40 år.

Aftenen begyndte med et spændende foredrag om havetyper og havens design ved landskabsarkitekt og gartner i Haveselskabet Louise Møller. Hun fortalte levende og inspirerende om havens indretning, hvor det ikke primært er haven i sig selv, men den følelse haven giver, der er vigtig. Hun kom ind på de mange forskellige havetyper, hvor nogle mennesker er til den romantiske have, mens andre foretrækker den mere vildtvoksende have med stor biodiversitet, og nogle er til den minimalistiske have. Også havens design og indretning blev gennemgået, hvor det er vigtigt, at haven er et rum med både ”loft, vægge og gulv”.

Efter Louise Møllers foredrag var der generalforsamling. Formanden Preben Nielsen gennemgik i sin beretning, de arrangementer Havekredsen har gennemført i 2019 blandt andet det succesrige foredrag med Claus Dalby, hvor 150 havde fundet vej til festsalen på Sindal Skole. Herefter fremlagde kassereren Bine Madsen regnskabet, der udviser et flot overskud. Da kredsens mangeårige bestyrelsesmedlem Sven-Erik Nielsen ikke ønskede genvalg, blev Carsten Brændgaard valgt til bestyrelsen. Der var genvalg til alle øvrige poster. Preben Nielsen takkede Sven-Erik Nielsen for hans arbejde som sekretær. Et arbejde han nidkært har udført til glæde for medlemmerne.

Efter generalforsamlingen blev de fire jubilarer hyldet for deres indsats i mere end 40 år, hvor de altid har været til stor inspiration for kredsens øvrige medlemmer. Formanden overrakte blomster og et stort bogværk om det eventyrlige og blomstrende Tivoli.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...