Hjørring Handel vil arbejde for mindre trafiktrængsel på Frederikshavnsvej - og så har byen et uforløst turistpotentiale

HJØRRING: Formand for Hjørring Handel, Allan Sørensen, konkluderer, at butikkerne i Hjørring generelt har det godt.

- Det går fantastisk godt i Hjørrings handelsliv. Der er vækst. Men detailhandlen er udfordret af nettet. Derfor skal vi også i Hjørring Handel overveje, hvad vi kan hjælpe med - og om der er ting vi kan gøre billigere. Butikkerne betaler for facadearealer, og vi skal måske finde en ny løsning sammen med kommunen. Kontingentstrukturen skal vi måske også kigge på.

- Vi kan som forening gøre rigtig meget for butikkerne ved at skabe oplevelser, der trækker folk hertil. Og vi trækker flere og flere folk til arrangementer i Hjørring, det er målbart. Butikkerne skal så forstå at gøre sig lækre, når kunderne kommer til byen. De skal skabe den gode oplevelse og den personlige relation til kunden - alt det nettet ikke kan tilbyde.

Allan Sørensen tilføjer, at Hjørring har rigtig mange loyale kunder.

- Det er vi meget taknemlige for. Det er kun en meget lille andel af den totale omsætning, der går ud af kommunen. De penge, der går ud af byen, skyldes hovedsageligt tilbud, som vi ikke har i Hjørring - vi har for eksempel ikke Salling eller Ikea. De parametre kan vi ikke ændre på.

- Til gengæld har vi et uforløst potentiale i forhold til turisme. Vi vil gerne have øget turismeandelen. Den norske og svenske kroner er ikke så stærke lige nu, så der er vi udfordret. Men når de tager til Danmark, skal de vælge Hjørring som destination - ikke Aalborg og Aarhus, tilføjer Allan Sørensen.

Byrum i fokus

- Vi har en fantastisk by og en by i god udvikling. Vi har heldigvis en kommune som medspiller på rigtig mange områder, og det gør tingene meget nemmere, siger Allan Sørensen og tilføjer, at Hjørring Handel i det kommende år skærper fokus på byrummet i Hjørring.

- I midtbyen vil vi også i 2019 overveje, hvordan vi kan gøre Østergade mere attraktiv.

- Vi lavede for nogle år siden en legeplads ved Vendelbopladsen, og vi kan lave andre tiltag, der kan blive en lige så stor succes. Vi har i år fået input fra studerende fra Aalborg Universitet. De kom med kreative bud på, hvordan Østergade og Strømgade kan indrettes, så man måske får play-områder og får gaden gjort hyggelig. Det begynder vi at se på nu, siger Allan Sørensen.

- Vi har også fokus på Frederikshavnsvej. Her åbner Biltema, og der er i det hele taget en rigtig god udvikling langs indfaldsvejen. Men det giver udfordringer i forhold til infrastrukturen. Frederikshavnsvej er meget hårdt belastet, og vi skal som forening arbejde på en mere smidig struktur. Kunne man forestille sig en afkørsel i Skibsby, så dem der skal til Vellingshøj og Højene kører den vej. Der er mange muligheder, og her er Vejdirektoratet også en medspiller, siger Allan Sørensen.

- I takt med at byen udvikler sig, skal vi også tænke større i Hjørring Handel og tænke Frederikshavnsvej og Bispensgade ind i planlægningen. Det har vi også gjort i forbindelse med vores julebelysning i år.

Flere medlemmer

Allan Sørensen ser tilbage på et travlt år i Hjørring Handel med masser af aktiviteter - og ikke mindst nye aktiviteter.

- Rikke Ejsenhardt har været superdygtig og kreativ event- og aktivitetschef. Eventområdet bliver hele tiden udviklet med Rikke Ejsenhardt i spidsen. Og heldigvis er mange af vores medlemsbutikker også med.

Hjørring Handel har fået næsten 30 nye medlemmer i år, og favner nu 170 medlemmer.

- Det er vi rigtig glade for, og det forpligtiger selvfølgelig at blive større og større.

- Vores mål i Hjørring Handel er at trække kunder til byen og øge omsætningen i detailhandlen. Vi vil arbejde for bedre p-forhold, bedre infrastruktur, bedre planlovgivning og skiltningsmuligheder.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...