For Harritslev Kirke gælder dog det specielle, at kirken nu lukker helt for en periode, da våbenhuset skal renoveres

HJØRRING: Kirkerne i Vejby, Sejlstrup, Jelstrup, Harritslev og Rakkeby sogne er nu blevet genåbnet, efter at de i over to måneder har været lukket ned på grund af covid-19 smitten.

Der er dog stadig nogle retningslinjer, der skal følges. Ud over de almindelige kendte retningslinjer, der stadig gælder for at forhindre smitten i at brede sig, er der nogle afstandskrav, der skal overholdes i kirkerummet. Det betyder, at kirkerne har et loft over, hvor mange kirkegængere, det er tilladt at have i den enkelte kirke. I Vejby Kirke må der deltage 14 personer og i Sejlstrup 15. I Jelstrup Kirke må der deltage 32 personer. I Harritslev 21, og i Rakkeby Kirke må der deltage 24. Præsten og andre personer der indgår i kirkebetjeningen skal ikke tælles med.

Tallene gælder indtil videre ved kirkelige handlinger såsom gudstjenester, dåb, vielse, begravelse og bisættelser.

Alle skal føle sig velkomne tilbage i kirken, og til de almindelige søndagshøjmesser burde der ikke opstå behov for at afvise nogen på grund af pladsbegrænsninger.

For Harritslev Kirke gælder dog det specielle, at kirken nu lukker helt for en periode, da våbenhuset skal renoveres. Der arbejdes på at afholde en byggepladsgudstjeneste i det fri, mens renoveringen står på. Det afhænger dog helt af corona-situationen. Genåbningen efter renoveringen er planlagt til den 23. august 2020.

Der laves sangark til kirkerne, da der ikke må bruges salmebøger, men man er selvfølgelig velkommen til at medbringe sin egen salmebog.

Her i foråret og sommeren er der traditioner for friluftsgudstjenester, men indtil man kender tallet for hvor mange, der må forsamle sig i det fri, er alle indtil videre aflyst.

I starten af juni måned skulle de fem sognes menighedsråd have afholdt orienteringsmøder om det kommende menighedsrådsvalg. Disse møder er blevet udskudt til den 18. august for alle sognene.

Pastoratets nye sognepræst Lea Hoff Ringgård Lauridsen skulle have været indsat i de fem kirker i slutningen af marts måned med deltagelse af provst Thomas Reinholdt Rasmussen. Dette er også udskudt og indtil videre på ubestemt tid.

Også konfirmationerne er rykket. I pastoratet er konfirmationsdagen flyttet til den 8. august 2020, hvor der er konfirmation i Jelstrup og Rakkeby Kirke.

En sidste tilføjelse i den lange opremsning af coronarelaterede ændringer drejer sig om Kirke- & Sognebladet for juni, juli og august. Det skulle planmæssigt have været udkommet i starten af juni måned. Dette er rykket 2 uger, og ifølge Nordjyske Distribution husstandsomdeles bladet den 17. eller 18. juni. HJ

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...