Hvis du står overfor en ombygning eller renovering, er du ifølge Bygningsreglementet BR10 forpligtet til at gennemføre energibesparelser. Hjørring Kommune har dog indgået en dispensation, så borgerne sparer op mod 6.500 kr., hvis fjernvarmeværket har et vejrkompenseringsanlæg.

Sindal Varmeforsyning er et af de fjernvarmeværker i Hjørring Kommune, der har installeret et vejrkompenseringsanlæg. For driftslederen Jesper Skrubbeltrang har løsningen flere fordele:

- Når vi investerer i et vejrkompenseringsanlæg, så mindsker det både vores og borgernes udgifter. Derudover er det også et energibesparende tiltag, der reducerer CO2-udledningen.

Sindal Varmeforsyning anvender OptiNet, der er dét vejrkompenseringsanlæg, som den tekniske servicepartner Intego tilbyder. OptiNet er i dag installeret på flere end 30 fjernvarmeværker over hele landet. Integos løsning optimerer driften, så ledningstabet bliver reduceret med 6-10 %. Energibesparelsen betyder tilmed, at investeringen er tjent hjem på få år.

OptiNet er et system, som automatisk regulerer fremløbstemperaturen ud fra en vejr- og forbrugsprognose, så Sindal Varmeforsyning reducerer energitabet.

- Med OptiNet får forbrugere ikke alene lavere varmepriser, fordi løsningen reducerer ledningstabet, de sparer også en unødvendig investering på 6.500 kr., forklarer driftsleder Jesper Skrubbeltrang og forsætter: Og så er det tilmeld en investering, som forbrugerne ikke vil opnå en effekt af, når det lokale fjernvarmeværk allerede har investeret i en løsning.

Boligejerne skal ifølge Bygningsreglementet BR10 gennemføre rentable energibesparelser ved ombygning. Ifølge driftslederen koster investeringen op mod 6.500 kr. hos den lokale smed.

Sindal Varmeforsyning var blandt de lokale fjernvarmeværker, der satte spørgsmålstegn ved den gældende lovgivning på et møde med Hjørring Kommune:

- Vores lokale fjernvarmeværker spurgte, om det virkeligt kan passe, at borgerne skal gennemføre en investering, nu hvor fjernvarmeværket allerede har investeret i en løsning. Vi kiggede på sagen, og det endte med en generel dispensation fra kravet om vejrkompenseringsanlæg, forklarer Martin Berg Nielsen, der er miljøingeniør hos Hjørring Kommune.

Dispensationen gælder kommunens boliger, der er varmeforsynet fra et fjernvarmeværk, der i forvejen har installeret en form for styring af fremløbstemperaturen via udetemperaturen.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...