Provst Thomas Reinholdt Rasmussen glæder sig over nye tal fra Aalborg Stift

Ofte hører man dyster røster om folkekirken og dens udvikling. Men nu viser nye tal fra Aalborg Stift, at tallene skal tages med et gran salt.
Det oplyser provst Thomas Reinholdt Rasmussen, Hjørring.
- Dåbsprocenten er ganske vist faldet, men når man ser nærmere efter, skyldes det først og fremmest fødsler af flygtninge og indvandrer, der indgår i fødselstallet og dermed i dåbsprocenten, men som nu kan være bosiddende andre steder i landet eller udlandet.
I Sct. Catharinæ sogn i Hjørring ligger dåbsprocenten på omkring 90 procent, hvis man regner det ud efter børn født af mor med bopæl i sognet. Og væsentlig af alt er så, at dåbstallet i Hjørring kommune er steget fra 484 døbte i 2014 til 502 døbte i 2017.
- Det er en positiv udvikling, og det viser, at folk vil deres folkekirke, siger provst Thomas Reinholdt Rasmussen, Hjørring, og fortsætter:
- Folkekirken er en organisation med mange sider, og er ikke kun gudstjeneste om søndagen, men også ungdomsgudstjeneste om torsdag og ældrearrangement om tirsdag. Samtidig er konfirmandundervisningen en stor faktor, der sammen med minikonfirmander og voksenundervisninger, gør at folkekirken faktisk en stor undervisnings- og oplysningsinstitution. Det er glædeligt, at tallene viser en positiv udvikling, for det er også vores klare fornemmelse. At dåbsprocenten falder, er indlysende, når man ser den demografiske udvikling, hvor der kommer flere borgere med anden etnisk baggrund og kultur, men det væsentlig er altså dåbstallet, og det er stigende.
Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...