UCN opretter 25 ekstraordinære studiepladser på pædagoguddannelse. Hvor mange der ender i Hjørring er endnu uafklaret

KOMMUNEN: Der er politisk fokus på flere hænder i daginstitutionerne, og kommunerne forventer at skulle bruge flere pædagoger i fremtiden. Derfor er der også glæde hos pædagoguddannelsen på Professionshøjskolen UCN ved udsigten til at optage flere studerende i 2020.

I forhold til sidste år bliver der i år optaget yderligere 25 pædagogstuderende på UCN.

Uddannelseschef Anne Krogh glæder sig til at kunne give endnu flere ansøgere den besked, de håber på.

I 2019 var der over 200 ansøgere med pædagoguddannelsen på UCN som 1. prioritet, der måtte se et afslag tikke ind.

Derfor forventer Anne Krogh også, at der bliver rift om de 25 ekstra pladser.

- Set i lyset af især daginstitutionernes politiske bevågenhed, så er det vigtig at se på, hvor de ekstra hænder skal komme fra. Derfor er jeg glad for, at de nordjyske kommuner har valgt at give grønt lys til at øge optaget, siger uddannelseschefen.

Mange funktioner i Danmark foregår på nye måder i disse tider. UCN’s optagelse til det kommende studieår foregår stadig på samme måde, og UCN er ligesom landets øvrige uddannelsesinstitutioner i gang med optagelsen af nye studerende. Anne Krogh håber, at rigtig mange kvalificerede ansøgere vil søge studiet igen år, ikke mindst set i lyset af den udvikling, som uddannelsen er inde i.

- Det er en uddannelsen i rivende udvikling blandt andet på baggrund af, at der fra folketingets side er bevilliget flere midler til uddannelsen i de kommende år. Det har givet os mulighed for at øge antallet af undervisningstimer og feedback til de studerende. Et ønske vi har haft gennem flere år, siger Anne Krogh.

Der er endnu uafklaret hvor mange af de 25 pladser, der ender i Hjørring. Det bliver afgjort i den kommende tid, og fordelingen skal især afspejle, hvor i regionen der er praktikpladser til rådighed til de studerende.

Det er kommunerne, der fastsætter antallet af studiepladser og fordelingen af praktikpladser baseret på deres forventninger til det fremtidige behov for uddannede pædagoger.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...