KOMMUNEN: Hos Nordjyske Jernbaner arbejdes der i øjeblikket på højtryk for at færdiggøre Danmarks første ”digitale” lokomotiv.

Lokomotivet skal anvendes til flytning af infrastruktur-materiel men kan også bruges som forløber eller lods for godstog til og fra Hirtshals, oplyser Hirtshals Havn..

Siden det nye, digitale signalsystem blev indført på strækningen mellem Lindholm og Frederikshavn i slutningen af 2018, har det ikke været muligt for ”analoge” tog at køre på strækningen, ligesom det heller ikke har været muligt for Nordjyske Jernbaner at flytte infrastruktur-materiel imellem Skagensbanen og Hirtshalsbanen.

- Takket være de erfaringer, som vi har gjort os i forbindelse med digitaliseringen af vores passagertog, er hele digitaliseringsprocessen omkring lokomotivet forløbet planmæssigt.

- Vi kan dermed se tilbage på en tilfredsstillende proces, som er afsluttet til tiden og med det ønskede resultat, siger Morten Muff Jensen, teknisk chef hos Nordjyske Jernbaner.

Med et ”digitalt” rangerlokomotiv har Nordjyske Jernbaner nu mulighed for at flytte deres eget infrastruktur-materiel mellem Hirtshals og Skagen, og samtidig kan de også hjælpe godsbaneoperatører med ”analoge” togstammer. Et initiativ som både kan komme godsbaneoperatørerne og Nordjylland til gavn.

- I forbindelse med vores projekt har vi oplevet stor opmærksomhed fra flere kanter - herunder fra Region Nordjylland, hvor der er et stort ønske om mere gods på bane. Derfor er vi også glade og stolte over, at vi kan bidrage med at flytte mere gods og dermed tung trafik væk fra vejene og over på jernbanen i stedet, udtaler Nordjyske Jernbaners Adm. Direktør Peter Hvilshøj.

Lokomotivet er nu i test, der peaker 12. august med bl.a. bremseprøver.

Til sidst påbegyndes den endelige godkendelsesproces hos Trafikstyrelsen, som forventes færdig i november.

For at udnytte ventetiden bedst muligt, skal lokomotivet males i Nordjyske Jernbaners blå farve i den mellemliggende periode, således det er klart til idriftsættelse, så snart godkendelsen foreligger.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...