Kultur Cafeen i Vestbyparken genåbner, og hele byen inviteres fremover indenfor

Kultur Caféen i Vestbyparken genåbner 3. marts i en helt ny form. Fremover er hele byen inviteret indenfor til aktiviteter, og folk udefra kan melde sig som tovholdere på nye initiativer.

Det fortæller formand for kultur- og cafeudvalget Lissy Strier Kærholm og kasserer Anne Kjeldtoft.

Åbningen markeres 3. marts med åbent hus fra klokken 14 til 17. Borgmester Arne Boelt klipper snoren, og herefter er der mulighed for at se huset og høre mere om planerne fra bestyrelsens medlemmer.

Beboerne i boligområdet glæder sig til, at huset igen bliver fyldt med liv. Og håbet er, at frivillige fra hele byen vil byde ind som tovholdere for forskellige aktiviteter i huset.

- Vi håber på stor opbakning og aktiviteter for alle aldersgrupper, siger Anne Kjeldtoft.

Der har tidligere været en del stridigheder om formålet med Kulturcafeen på Trollhättanvej. Senest har huset været lukket siden september 2016, hvor det daværende udvalg valgte at kaste håndklædet i ringen. Men den nye bestyrelse er fuld af gejst, optimisme, gode intentioner og ideer til husets fremtid.

- Nu tror vi altså på det. Vi har bestræbt os på at undgå flere lukninger, smiler Anne Kjeldtoft.

- Vi genåbner i en ny form. En arbejdsgruppe med lokale repræsentanter samt formanden for Bo Vendia har nu fået lavet en ny drifts- og aktivitetsreglement i tæt samarbejde med ledelserne fra Almene Boliger i Danmark og Landsbyggefonden.

Hidtil har de tre afdelinger i Vestbyparken udgjort beslutningsmyndigheden over huset. Den besluttende myndighed ligger fremover i Bo Vendias bestyrelse.

- Der findes ikke noget hus i hele Danmark med det her koncept. Og vi ville være helt sikre på, at det ikke igen skal lukke efter et halvt eller et helt år. Derfor har vi haft jurister på banen, siger Lissy Strier Kærholm.

- Og alle i Hjørring kan deltage, når der eksempelvis er koncerter eller foredrag i Kultur Caféen.

- Men vi differentierer priser, så beboerne i de tre afdelinger her i Vestbyparken, altid vil blive positivt prisdifferentieret - de betaler jo til fælleshuset.

Bestyrelsen opfordrer frivillige til at byde ind med aktiviteter i huset.

- Hvis nogen for eksempel gerne vil have et yogahold eller vil stå for bridgeundervisning, er det rigtig fint. Vi håber, mange vil være interesseret i at deltage. Men vi er også afhængige af frivillige til at være tovholdere for forskellige projekter, tilføjer Anne Kjeldtoft.

Til huset hører et stort industrikøkken, der også giver gode muligheder for aktiviteter.

- Jeg har en drøm om, at vi kan lave et madlavningskursus og bruge køkkenet. Måske er der en eller to, der vil stå for det, lyder opfordringen fra Anne.

Bestyrelsen håber også, at der er opbakning til fællesspisninger, hvor forskellige nationaliteter byder ind med mad.

- Mad kan samle folk uanset deres etniske baggrund.

Vestbyparken har 400 lejligheder og 98 af disse er beboet af folk med anden etnisk baggrund end dansk.

- Vi vil gerne, at beboerne mødes på tværs af interesser og nationalitet, og her er fællesspisningerne en oplagt aktivitet.

- Vi vil også rigtig gerne have nogle unge mennesker til at komme i huset, og de må gerne komme udefra - der bor ikke så mange unge i vores område i dag.

Listen over ideer til aktiviteter er lang.

- Vi ønsker huset fyldt med aktiviteter på alle tider af dagen. Det kunne for eksempel være lan-party, brætspilsaftener, fællesspisning, fællessang, håndarbejdsklub, sæsonfester til jul og fastelavn, filmaftener, musik-underholdning, foredrag og motion. Og vi er selvfølgelig åbne for forslag.

- Det er vigtigt for os i bestyrelsen, at vi får nogle frivillige tovholdere og frivillige hjælpere til varige arrangementer. Det er rigtig dejligt, at frivillige bager en kage og deltager, men vi har også brug for dem, der vil påtage sig værtsrollen og tage ansvar for forskellige arrangementer. Vi kan i bestyrelsen ikke dække alle timerne ind.

- Bo Vendia har netop givet tilsagn om at udstede frivillighedsbevis. Det kan være nyttigt på unges cv, når de søger ind på en videregående uddannelse.

På den måde håber folkene bag kulturcaféen at få unge mennesker tiltrukket som frivillige initiativtagere.

Weekenderne i huset vil ofte være optaget af private fester. I salen er der plads til 120 spisende gæster, og Leif Jensen er udlejningschef.

Kulturcafeen Vestbyparken er på Facebook, og man kan også læse mere på: www.Kulturcafeen-hjoerring.dk - herunder udlejningspriser.

Del på Facebook Del på Twitter Del på mail
Henter...