NT satser på samkørsel med GoMore

0
Med samarbejdet med GoMore sikrer Nordjyllands Trafikselskab en ekstra mulighed til nordjyderne. Adm. direktør for NT, Jens Otto Størup, stifter og direktør hos GoMore, Matias Møl Dalsgaard samt formand for Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune, Ole Ørnbøl, markerede startskuddet fredag eftermiddag i Hjørring.Arkivfoto
Fredag skete den officielle indvielse af det opsigtsvækkende samarbejde mellem Nordjyllands Trafikselskab (NT) og samkørsels-tjenesten GoMore. Ikke færre end 13 samkørsels-stoppesteder i Hjørring, Aalborg og Frederikshavn kommuner er etableret og klar til ibrugtagning.

I Hjørring Kommune er der seks samkørsels-stoppesteder ved henholdsvis Løkken Busterminal, Vrå Station, Tårs Busterminal, Sindal Station samt ved banegårdspladserne i Hjørring og Hirtshals.

– Formålet med dette innovative projekt mellem NT og GoMore er at binde Hjørring Kommune endnu bedre sammen. Med de nyoprettede samkørsels-stoppesteder rundt omkring i kommunen er vi med til at sætte helt nye standarder for den kollektive trafik i Danmark, og vi ser meget frem til at få iværksat projektet til glæde for borgerne, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget i Hjørring Kommune, Ole Ørnbøl.

Hos NT glæder man sig ligeledes over nytænkningen af den kollektive trafik, der også har skabt opmærksomhed uden for regionen:

– Inddragelsen af alle trafikaktører i trafikplanlægningen har til formål at øge mobiliteten i Nordjylland. Det er den altoverskyggende vision bag dette nytænkende projekt, der har vakt opsigt både nationalt og internationalt, siger adm. direktør Jens Otto Størup fra NT.

Et af formålene med projektet er at forbedre mobiliteten ved at øge antallet af transportmuligheder for borgere bosiddende uden for Nordjyllands store byer. Skal man fra A til B i Nordjylland er samkørsel – set med parternes øjne – således nu et officielt alternativ til bus, tog, øvrige privatbilisme mv.

Integrationen af GoMores samkørsels-systemer i Nordjyllands kollektive trafiksystem var dog ikke blevet en realitet, hvis ikke det havde været for opbakning fra de tre pilotkommuner, henholdsvis Hjørring, Frederikshavn og Aalborg:

– Projektet har nydt stor opbakning fra regionens tre største kommuner, som har omfavnet og udvidet samkørsels-fænomenet med henblik på at kunne imødekomme flere nordjyders mobilitetsbehov. Så i stedet for at se deleøkonomien og samkørsels-kulturen som en trussel, ser alle det som en mulighed for at give den samlede mobilitet et løft til gavn for borgerne, fortsætter Jens Otto Størup.

Han siger supplerende, at antallet af samkørsels-stoppesteder skal øges og udvides til andre nordjyske kommuner, hvis pilotprojektet bliver en succes.

Hos GoMore er man også begejstret for samarbejdet med NT og pilotkommunerne samt udsigten til at kunne udbrede samkørsels-tjenesten yderligere i Nordjylland:

– Pilotprojektet er en milepæl – ikke bare i GoMores historie, men i samkørslens historie i Danmark og internationalt, og vi er meget stolte over de mål, vi har nået i samarbejde med NT og de tre nordjyske kommuner. Mobilitet er en klar forudsætning for et effektivt og moderne samfund, og vi mener, at et samarbejde mellem den kollektive trafik og samkørsel bliver en forudsætning i fremtiden. Her vil det nordjyske pilotprojekt virke som en legitimering af netop dette samarbejde, siger stifter og direktør hos GoMore, Matias Møl Dalsgaard.

Han siger supplerende, at indvielsen af de 13 første samkørsels-stoppesteder er den første fysiske manifestation af samarbejdet.

Udover at markere oplagte og let tilgængelige opsamlingssteder rundt omkring i Nordjylland har samkørsels-stoppestederne også til formål at øge kendskabet og dermed brugen af denne transportform:

– Samkørsel er jo først og fremmest en brugerdrevet løsning, og derfor er det vigtigt at udbrede kendskabet til det i regionen, således at flere og flere nordjyske bilejere vil benytte sig af muligheden for at oprette lift – og dermed tilbyde samkørsel mod fælles dækning af transportudgifterne på deres daglige ruter, forklarer Jens Otto Størup.

Det er dog ikke kun den fysiske skiltning, der skal sikre udbredelsen af samkørsel i Nordjylland. Fra og med fredag den 17. marts vil nordjyske brugere af den kollektive trafik nemlig også få mulighed for at søge tilgængelige GoMore lift via flere af NTs digitale platforme:

– For at dette projekt skal blive en succes har vi valgt at integrere GoMores digitale løsninger i vores ditto. Senere på året vil samkørsels-mulighederne også blive en integreret del af Rejseplanen for Nordjylland, forklarer Jens Otto Størup.

Del

Denne webside benytter Cookies til at forbedre din oplevelse. Ved at bruge websiden accepterer du dette! Læs mere om dette

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close