Forfatter Vendelboposten

LOKALT

På generalforsamlingen i Forsamlingsbygningen i Hjørring tidligere på foråret nyvalgtes fire bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har herefter…